Publicat: 3 Iunie, 2014 - 20:00
Share

Autoritatea de Supraveghere Financiară face următoarele precizări cu privire la noua organigramă ASF:
 
La data de 30 mai 2014, numărul total al angajaţilor din cadrul ASF era de 597 de persoane, dintre care 161 de persoane ocupau funcţii de conducere (şefi departament, directori, directori adjuncţi, şefi serviciu). Noua organigramă (în vigoare de la 1 octombrie 2014) nu afectează numărul total de posturi sau de angajaţi, ci numai funcţiile de conducere, care se reduc la 104 (directori şi şefi serviciu). Angajările sunt strict limitate la funcţiile-cheie care se eliberează în această perioadă.

Începând de săptămâna viitoare, toate posturile de conducere din noua organigramă vor fi analizate prin metoda HayGroup, utilizată atât pe plan internaţional, cât şi în România de către instituţiile de reglementare financiară, bănci centrale – inclusiv BNR, precum şi de către alte instituţii financiare. Pe baza acestei metode se vor efectua analize salariale şi se va conecta în mod eficient sistemul de performanţă cu salarizarea. În continuare vor fi evaluate toate poziţiile din organigramă şi se vor ajusta pachetele salariale potrivit noilor atribuţii, la care se va alinia ulterior întreaga organizaţie.

Procesul de implementare a organigramei, începând cu 1 octombrie 2014, va fi unul mai lung, în baza prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă, şi va viza atribuţiile specifice şi detaliate ale fiecărei structuri organizatorice şi a cerinţelor specifice fiecărui post în parte. “Probabil în luna septembrie vom avea o estimare a impactului asupra numărului total de salariaţi şi asupra bugetului ASF. Toate acţiunile vor fi discutate mai întâi cu salariaţii şi vom face pe parcurs comunicările de rigoare”, a declarat Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, domnul Mişu Negriţoiu.

Anul acesta, salariaţii ASF nu au primit prime de Paşte şi nici prime de vacanţă. Sistemul de prime va fi reanalizat, cel mai probabil în luna septembrie, în acelaşi timp cu reaşezarea salariilor pe metoda Hay Group. “Vreau să le mulţumesc salariaţilor ASF că au înţeles necesitatea acestui proces şi că au acceptat să reevaluăm sistemul de stimulente pe bază de performanţă”, a spus Preşedintele ASF.

Până în prezent nu au fost operate reduceri salariale arbitrare pentru personalul ASF. Ajustările salariale se vor opera conform metodologiei descrise, după intrarea în vigoare a noii organigrame. “Apreciez faptul că, după mai mult de un an de la înfiinţarea instituţiei, salariaţii ASF mai au încă răbdarea să treacă printr-o nouă transformare şi ajustare care vor încheia procesul de integrare şi aliniere la normele moderne. Conducerea îşi asumă întreaga responsabilitate pentru acest lucru. Suntem convinşi că la sfârşitul anului vom fi o nouă organizaţie, mai performantă, mai eficientă, mai credibilă”, a precizat domnul Mişu Negriţoiu.

Consiliul ASF funcţionează pe o schemă de salarii aliniată la prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.93/2012 şi ale BNR. Această schemă va fi aliniată la grila de salarii ASF în urma proceselor de evaluare menţionate, dar nu va depăşi nivelul actual. ASF va face publică grila de salarii Hay Group pe cele 3-4 nivele principale de conducere şi execuţie, dar nu îşi propune să facă publice salariile individuale. Cheltuielile totale cu salariile conducerii executive şi a indemnizaţiilor membrilor Consiliului vor fi făcute publice prin Raportul anual al ASF.