Publicat: 27 Noiembrie, 2015 - 10:50
Share

Având în vedere informaţiile transmise printr-un comunicat de presă emis în luna octombrie privind derularea contractului "Finalizare Autostrada Braşov - Tg. Mureş - Cluj - Oradea, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borş, km 4+200 - km 64+450", semnat în data de 14.05.2015 cu Asocierea dintre firmele Corsan - Corviam Construccion SA, SC  Consinit SRL, SC Road Consulting & Design Solution  SRL şi SC Via Design SRL, CNADNR SA face următoarele precizări: 

  • Problema Asocierii nu a fost rezolvată nici până la această dată.
  • CNADNR a solicitat Antreprenorului să prezinte soluţia unanim stabilită de către toţi membrii asocierii în ceea ce priveşte neînţelegerile apărute între membrii.
  • În data de 07.10.2015, CNADNR a primit răspunsul solicitat privind modalitatea de rezolvare a situaţiei existente, acesta fiind transmis sub semnătura tuturor membrilor Asocierii.
  • În urma propunerii Antreprenorului, CNADNR a concluzionat faptul că nu poate fi de acord ca cei doi membri în asociere SC Road Consulting & Design Solution  SRL şi SC Via Design SRL să cesioneze cotele lor de participare celorlalţi doi membri ai asocierii Corsan - Corviam Construccion SA şi SC Consinit SRL. Conform prevederilor Art. 2041 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, "într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial." Astfel, CNADNR SA consideră că cesionarea obligaţiilor între membrii asocierii, aşa cum acestea au fost stipulate şi asumate iniţial, cade sub incidenţa prevederilor Art. 2041 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. În fapt, cesiunea cotelor de participare presupune şi o cesiune a obligaţiilor care este interzisă de lege.
  • Totodată, CNADNR a solicitat Antreprenorului ca în termen de 20 de zile de la primirea respectivei adrese să prezinte, o modalitate de rezolvare a problemei aparuta în cadrul asocierii, care să corespundă prevederilor legale incidente contractelor de achiziţie publică.