1 iulie 2022

Prefectul Dumitru Ţiplea solicită primarilor din Bihor să adopte la timp şi transparent bugetele locale pentru 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Instituţia Prefectului Judeţul Bihor solicită aleşilor locali, printr-o circulară emisă în atenţia primăriilor din judeţul Bihor, să adopte bugetele locale pentru anul în curs până cel târziu în 10 februarie 2022, termenul maxim prevăzut de lege. Totodată, în circulară se solicită ca procedura de aprobare a bugetului local să fie finalizată în conformitate cu articolul 76^1, „Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor / subdiviziunilor administrativ-teritoriale”, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.

Astfel, primarii au obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi informaţii:
a) proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;
b) comunicările primite de la Ministerul Finanţelor Publice referitoare la indicatorii de execuţie a bugetelor, în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;
c) bugetele aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;
d) situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale, inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice;
e) bugetul general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;
f) registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;
g) programul de investiţii publice al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.

În cazul în care bugetul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi adoptat după două şedinţe de consiliu local consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent, până la adoptarea noului buget.

Prefectul Dumitru Ţiplea precizează: „Bugetul local este cel mai important indicator al activităţii unui primar, ales pentru a servi interesele comunităţii din care face parte.

Este obligatoriu ca cetăţenii să cunoască direcţia în care se dezvoltă comunitatea şi modul în care sunt cheltuiţi banii publici. Trebuie să profităm de avantajele digitalizării pentru a întări acest exerciţiu de încredere prin transparenţă absolută.”

Cancelaria Prefectului
Judeţul Bihor