Publicat: 7 Decembrie, 2017 - 12:46

Ziua de 9 decembrie, declarată de Organizația Națiunilor Unite Ziua Internațională Anticorupție, reprezintă un prilej pentru oamenii din întreaga lume de a conștientiza impactul negativ al acestui fenomen asupra cetățenilor și a societății.

Semnată de România la data de 9 decembrie 2003, la Merida (Mexic) și ratificată prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004, Convenția Organizației Națiunilor Unite Împotriva Corupției este primul tratat cu vocație universală în domeniul combaterii corupției. De asemenea, declarația Primei Conferințe Anuale și a Adunării Generale a Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție, susținută la 22-26 octombrie 2006, la Beijing, îndeamnă autoritățile competente să aplice prevederile relevante ale Convenției pentru a stabili și întări sistemul de luptă împotriva corupției, precum și încurajarea statelor semnatare cu privire la celebrarea Zilei Internaționale Anticorupție.

În acest context, Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne își reafirmă angajamentul de a continua eforturile de prevenire și combatere a corupției în rândul personalului ministerului.

Corupția reprezintă una dintre cele mai serioase amenințări la adresa statului de drept în cadrul societății contemporane, subminând instituțiile și valorile democratice, atentând la ordinea socială și amenințând capacitatea statului de a asigura drepturi și libertăți egale cetățenilor săi. Altfel spus, corupția ne afectează pe toți și slăbește respectul pentru lege. Tocmai de aceea este nevoie de un efort comun pentru prevenirea și combaterea practicilor corupte.

Direcția Generală Anticorupție sprijină implicarea cetățenilor și a funcționarilor onești din M.A.I. în lupta cu acest flagel. În același timp se dorește responsabilizarea cetățenilor și a funcționarilor publici, în sensul de a lua atitudine și de a sesiza Direcția Generală Anticorupție de fiecare dată când iau cunoștință despre implicarea unui lucrător M.A.I. ori funcționar public în fapte de corupție.

În vederea realizării unei comunicări eficiente între lucrătorii instituției noastre și cetățenii care doresc să sesizeze aspecte legate de comiterea unor fapte de corupție de către personalul Ministerului Afacerilor Interne, a fost pusă la dispoziție Linia Verde Anticorupție — 0800.806.806, apelabilă gratuit din orice rețea de telefonie.

Pot fi sesizate faptele de corupție și la numărul de telefon 0267.307.490 aparținând Serviciului Județean Anticorupție Covasna, precum și la adresa de e-mail covasna.dga@mai.gov.ro.