26 octombrie 2021

Prelungirea până la 1 iulie 2021 a valabilităţii actelor de reglementare pentru activitatea de pescuit comercial în RBDD

Khabarovsk region, Russia - September 16, 2019: Fishing industry on the Amur river. Fishermen in the boat unlouding a scoop net with the fresh chum salmon catch. Khabarovsk region, far East, Russia.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că, în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare, a stabilit prin Decizia Guvernatorului ARBDD prelungirea până la data de 01 iulie 2021 (inclusiv) a termenului de valabilitate a tuturor actelor de reglementare emise în anul 2020 pentru activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD).

Decizia a fost adoptată deoarece pentru reglementarea activităţii de pescuit comercial pe anul 2021, respectiv pentru emiterea autorizaţiilor de pescuit comercial, autorizaţiilor de captură, achiziţie, comercializare şi vizarea permiselor de pescuit comercial, este necesară publicarea Ordinului privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2021, pe specii şi zone.

Persoanele fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sunt obligate să deţină asupra lor toate documentele necesare desfăşurării activităţii de pescuit comercial, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Deciziei Guvernatorului ARBDD.

Decizia a fost emisă în conformitate cu următoarele acte normative:
– Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările şi completările ulterioare.