Publicat: 9 Ianuarie, 2016 - 13:31
Share

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunță că în baza atribuțiilor și prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, prelungirea până la începerea perioadei de prohibiție pe anul 2016 a valabilității actelor de reglementare emise sau vizate în anul 2015 pentru activități de pescuit comercial.

Decizia a fost adoptată deoarece pentru reglementarea activității de pescuit comercial pe anul 2016, respectiv pentru emiterea autorizațiilor de pescuit comercial, autorizațiilor de captură, achiziție, comercializare și vizarea permiselor de pescuit comercial, este necesară apariția Ordinului privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2016 și a Ordinului privind nominalizarea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare în vederea desfășurării activității pe anul 2016.

Decizia Guvernatorului ARBDD a fost emisă urmare discuțiilor și analizei în cadrul Comisiei Interne de Analiză a ARBDD din data de 23.12.2015, în conformitate cu următoarele acte normative:

Legea nr. 82/ 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei 'Delta Dunării'cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1217/ 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a

Structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 44/ 1195/ 2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate;

OUG nr. 23/ 2008 privind pescuitul și acvacultura cu modificările și completările ulterioare.