Publicat: 29 Mai, 2020 - 11:22
Share

Având în vedere încheierea în data de 2 iunie a perioadei de prohibiţie a pescuitului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă, că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, prelungirea până la data de 30 iunie 2020 a termenului de valabilitate a tuturor actelor de reglementare emise în anul 2019 pentru activitatea de pescuit comercial în perimetrul RBDD.

Decizia a fost adoptată deoarece pentru reglementarea activităţii de pescuit comercial pe anul 2020, respectiv pentru emiterea autorizaţiilor de pescuit comercial, autorizaţiilor de captură, achiziţie, comercializare şi vizarea permiselor de pescuit comercial, este necesară publicarea Ordinului privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2020.

Persoanele fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sunt obligate să deţină asupra lor toate documentele necesare desfăşurării activităţii de pescuit comercial, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Deciziei Guvernatorului ARBDD.

Decizia a fost emisă în conformitate cu următoarele acte normative:

Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate;

OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările şi completările ulterioare.

Despre ARBDD

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţia publică înfiinţată în anul 1990 cu menirea de a institui un regim special de administrare a patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în scopul conservării sale şi al refacerii habitatelor degradate, în corelaţie cu activităţile economice ale populaţiei locale sau limitrofe, atribuţii conferite prin Legea 82/1993, modificată şi completată ulterior.