Publicat: 16 Noiembrie, 2016 - 12:15
Share

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 15 noiembrie 2016, a inculpatei
PĂTRU ANA MARIA, președinte al Autorității Electorale Permanente, iar la data faptelor vicepreședinte al aceleiași instituții - funcție cu rang de secretar de stat, pentru săvârșirea a:
- 3 infracțiuni de trafic de influență, 
- 2 infracțiuni de spălarea banilor. 
Prezentăm comunicatul de presă al DNA pe acest subiect:

”În perioada aprilie-iunie 2008, ANA MARIA PĂTRU, în calitate de

vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat

- a pretins de la reprezentanţii SC (...) SA contravaloarea unui apartament și a primit, în cursul anului 2009, suma de 210.000 euro reprezentând contravaloarea imobilului- apartament cu nr. (...) , situat în mun. Bucureşti, (...) , promiţând în schimb că va susţine derularea în bune condiţii a contractului nr(...).2008 încheiat de SC (...) SA cu Autoritatea Electorală, precum şi că va susţine acelaşi agent economic pentru obţinerea şi derularea unor contracte viitoare cu instituţia publică precizată, fapt care s-a şi realizat.

Totodată, în cursul anului 2009, Ana Maria Pătru a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 210.000 euro și beneficiarul real al acestei sume, obţinută ca urmare a săvârşirii infracţiunii de trafic de influență, prin folosirea, la solicitarea sa, a unui circuit financiar fictiv constând în derularea unor relaţii comerciale între SC (...) SA - SC (...) SA - SC (...) SRL, respectiv, SC (...) SA - SC (...) SRL - SC (...) SRL, această ultimă societate, administrată de (...), soțul Anei Maria Pătru, achiziționând totodată dreptul de uzufruct asupra imobilului situat în mun. Bucureşti, (...) , obiect al infracțiunii de corupție menționată.

În cursul anului 2011, în calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat - a pretins de la reprezentanţii SC (...) SA contravaloarea unui autovehicul marca Land Rover model Range Rover Sport și a primit de la reprezentanții agentului economic precizat suma de 15.000 euro - echivalentul a 61.765,50 lei, promiţând în schimb că va susţine derularea în bune condiţii a acordului cadru de servicii nr. (...).2011 și a contractului subsecvent de servicii nr. 1 din data de (...) .2011, cu denumirea ”Acord cadru (...) ” încheiate de asocierea SC (...) SA – în calitate de lider și SC (...) SRL cu Autoritatea Electorală, precum şi că va susţine SC (...) SA pentru obţinerea şi derularea unor contracte viitoare cu instituţia publică precizată, fapt care s-a şi realizat.

De asemenea, în cursul anului 2011, în aceeași calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat, Ana Maria Pătru a pretins şi primit suma de 50.000 euro de la numitul (...), administratorul SC (...) SRL, intervenind în schimb la Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, (...),  în vederea acordării unei audienţe pentru (...), audiență care s-a şi materializat la scurt timp de la intervenția Anei Maria Pătru.

Totodată, în cursul anului 2011, Ana Maria Pătru a ascuns adevăratul proprietar și beneficiar real al autovehiculului marca Land Rover model Range Rover Sport – cumpărat și cu banii proveniți din infracțiunile de trafic de influență, achiziționând și înmatriculând bunul mobil pe numele unei alte persoane, Andrei Elena.

Constatăm că, faţă de inculpata Pătru Ana Maria sunt aplicabile prevederile art. 223 alin. 2 C.p.p, întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că a comis infracţiuni dintre cele prevăzute de art. 223 alin. (2) C.p.p., respectiv infracţiuni de corupţie și spălare a banilor, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare, şi pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora (trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., spălarea a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 Republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., spălarea a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 Republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.) săvârşite prin pretinderea şi primirea de foloase materiale pentru sine (obţinerea unui imobilului-apartament cu nr. (...) , situat în mun. Bucureşti, (...) şi a unui autovehicul marca Land Rover model Range Rover Sport), folosindu-se și de funcția deţinută de vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, scopul şi urmările produse (favorizarea unor agenţi economici), precum şi a altor împrejurări privitoare la persoana acesteia, se constată că privarea inculpatei de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Infracţiunile pentru care este cercetată inculpata sunt fapte extrem de grave, valoarea obiectului infracţiuniilor reținute în sarcina sa fiind deosebit de importantă (aproximativ 275 000 euro) şi necesită o reacţie fermă din partea autorităţilor, lipsa unei astfel de reacţii conducând inevitabil la o rezonanţă socială negativă în legătură cu modalitatea înfăptuirii justiţiei în ţara noastră.

Având în vedere toate aceste aspecte, în temeiul art. 224 C.p.p., art. 223 alin. (2) C.p.p. rap. la art. 202 alin. (1) şi (3) C.p.p.,

P R O P U N E M:

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, de la data de 16.11.2016, până la data de 15.12.2016, a inculpatei:

I.PĂTRU ANA-MARIA, (...), pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în perioada aprilie-iunie 2008, ANA MARIA PĂTRU, în calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat - a pretins de la reprezentanţii SC (...) SA contravaloarea unui apartament și a primit, în cursul anului 2009, suma de 210.000 euro reprezentând contravaloarea imobilului-apartament cu nr. (...) , situat în mun. Bucureşti, (...) , promiţând în schimb că va susţine derularea în bune condiţii a contractului nr (...).2008 încheiat de SC (...) SA cu Autoritatea Electorală, precum şi că va susţine acelaşi agent economic pentru obţinerea şi derularea unor contracte viitoare cu instituţia publică precizată, fapt care s-a şi realizat;

- spălarea a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 Republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în cursul anului 2009, Ana Maria Pătru a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 210.000 euro și beneficiarul real al acestei sume, obţinută ca urmare a săvârşirii infracţiunii de trafic de influență, prin folosirea, la solicitarea sa, a unui circuit financiar fictiv constând în derularea unor relaţii comerciale între SC (...) SA - SC (...) SA - SC (...) SRL, respectiv, SC (...) SA - SC (...) SRL - SC (...) SRL, această ultimă societate, administrată de (...), soțul Anei Maria Pătru, achiziționând totodată dreptul de uzufruct asupra imobilului-apartament cu nr. (...) situat în mun. Bucureşti, (...) , obiect al infracțiunii de corupție menționată;

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în cursul anului 2011, în calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat - a pretins de la reprezentanţii SC (...) SA contravaloarea unui autovehicul marca Land Rover model Range Rover Sport și a primit de la reprezentanții agentului economic precizat suma de 15.000 euro - echivalentul a 61.765,50 lei, promiţând în schimb că va susţine derularea în bune condiţii a acordului cadru de servicii nr. (...).2011 și a contractului subsecvent de servicii nr. 1 din data de (...).2011, cu denumirea ”Acord cadru (...) ” încheiate de asocierea SC (...) SA – în calitate de lider și SC (...) SRL cu Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi că va susţine SC (...) SA pentru obţinerea şi derularea unor contracte viitoare cu instituţia publică precizată, fapt care s-a şi realizat;

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în cursul anului 2011, în aceeași calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat, Ana Maria Pătru a pretins şi primit suma de 50.000 euro de la numitul (...), administratorul SC (...) SRL, intervenind în schimb la Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, (...), în vederea acordării unei audienţe pentru (...), audiență care s-a şi materializat la scurt timp de la intervenția Anei Maria Pătru;

- spălarea a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 Republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în cursul anului 2011, Ana Maria Pătru a ascuns adevăratul proprietar și beneficiar real al autovehiculului marca Land Rover model Range Rover Sport – cumpărat și cu banii proveniți din infracțiunile de trafic de influență, achiziționând și înmatriculând bunul mobil pe numele unei alte persoane, respectiv, Andrei Elena, cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

Inculpata PĂTRU ANA MARIA a fost reţinută 24 ore, dispunându-se reținerea sa în Centrul de Arest Preventiv al I.P.J. Dâmboviţa din mun. Târgovişte, începând cu data de 15.11.2016, ora 23.10 şi până la data de 16.11.2016, ora 23.10, fiind asistată de apărătorii aleşi – (...) .

Un exemplar al prezentului referat, împreună cu dosarul de urmărire penală (11 volume) se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova.”, anunță procurorii în referatul de arestare preventivă