Publicat: 22 Martie, 2012 - 19:37
Share


Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis Joi Parlamentului României, în temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, cererea de reexaminare asupra Legii privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ”.

Vă transmitem textul integral al cererii:

 

Domnului Vasile Blaga
Preşedintele Senatului

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
asupra
Legii privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ”


Motivul cererii este următorul:
Actul normativ trimis spre promulgare prevede scoaterea din fondul forestier naţional proprietate publică a statului, a unor terenuri în suprafaţă de 159.443 mp, prin derogare de la prevederile art. 35, 37 şi 41 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic. De asemenea, se prevede transmiterea terenurilor din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în scopul realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ”.

Considerăm că pentru realizarea lucrărilor de investiţii, pe amplasamentul solicitat, este necesară respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic. Astfel, scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenurilor necesare realizării lucrărilor, ar fi oportună numai cu condiţia compensării acestora cu alte terenuri echivalente, respectându-se prevederile legale în vigoare.

Aceste recomandări pe care le facem sunt în acord şi cu punctul de vedere al Guvernului transmis Parlamentului cu privire la această propunere legislativă.

Faţă de cele afirmate, am aprecia înţelegerea manifestată de legiuitor pentru adoptarea acestei iniţiative legislative cu propunerile de reformulare din prezenta cerere. De aceea, având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii trimise spre promulgare, ţinând cont de motivul invocat.


TRAIAN BĂSESCU

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI