Publicat: 12 Februarie, 2013 - 14:55
Share
Pensiile au fost indexate cu 4%

Președintele României, Traian Băsescu, a semnat marți, Decretul pentru promulgarea Legii Pensiilor.

O primă modificare a textului Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice priveşte modul de calculare a punctului de pensie.

 Potrivit noilor reglementări, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei (în timp ce, în formularea anterioară, se făcea raportare numai la “rata inflaţiei”), la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat (şi nu “pe anul precedent”, aşa cum se prevdea în formularea anterioară).
 
În spiritul justificărilor ordonanţei de urgenţă, este adăugată o dispoziţie care prevede că, începând cu anul 2013, cei doi indicatori – rata medie a inflaţiei şi creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat – sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
 
De asemenea, în situaţia în care unul dintre cei doi indicatori are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă, iar dacă amândoi au valoare negativă, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.
 
Pe acest sistem de calcul, începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
 
Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie, iar punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecţie reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.
 
Anul acesta, valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei, iar indicele de corecţie este de 1,06. Acest indice de corecţie se aplică şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, şi anume asupra  punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna ianuarie 2013, când a intrat în vigoare ordonanţa de urgenţă a Guvernului.