29 iunie 2022

Preşedintele Iohannis a promulgat Legea privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic. La iniţiativa ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, deputat de Suceava, şi a senatorului de Iaşi Iulia Scântei, se îndreaptă un vid legislativ existent din 2007, deoarece legislaţia în vigoare din domeniul artelor spectacolului nu cuprindea reglementări cu privire la posibilitatea obţinerii statutului de importanţă naţională pentru instituţii de spectacole sau concerte care nu sunt în subordinea Ministerului Culturii. Până acum doar bibliotecile, muzeele şi colecţiile publice puteau fi, după caz, de importanţă naţională, de importanţă regională, de importanţă judeţeană sau de importanţă locală.

Astfel, Legea nr. 157 din 7 iunie 2021 permite recunoaşterea statutului de instituţie publică de importanţă naţională pentru instituţiile de spectacole sau concerte care au rol istoric în afirmarea identităţii naţionale sau ale minorităţilor naţionale sau au contribuit prin artele spectacolului la consolidarea culturii naţionale şi „păstrează, cultivă, dezvoltă şi prezintă în manieră deosebită memoria evenimentelor şi a personalităţilor care au contribuit la făurirea unităţii şi a statului modern”.

Statutul de instituţie publică de importanţă naţională ar putea fi acordat, la solicitarea autorităţii în subordinea căreia funcţionează, şi instituţiilor de spectacole sau concerte, cu avizul Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului, dacă îndeplinesc anumite condiţii, precum:

1. a) este instituţie de spectacole de repertoriu sau instituţie de concerte;

2. b) promovează valorile cultural artistice autohtone şi universale, pe plan naţional şi internaţional;

3. c) beneficiază de recunoaşterea activităţii artistice a instituţiei pe plan naţional şi internaţional, conform criteriilor stabilite prin ordin al ministrului culturii;

4. d) are parteneriate cu instituţii de învăţământ preuniversitare şi universitare din ţară şi din străinătate;

5. e) promovează diversitatea culturală;

6. f) are un portofoliu de producţii artistice amplu şi realizează în fiecare stagiune un număr minim de premiere;

7. g) are participări anuale la turnee naţionale şi internaţionale;

8. h) a obţinut premii pentru producţiile artistice ale instituţiei în cadrul festivalurilor şi concursurilor naţionale şi internaţionale;

9. i) are rezultate în atragerea publicului şi creşterea vizibilităţii instituţiei în domeniul artelor spectacolului;

10. j) realizează venituri minime extrabugetare în plafonul sau procentul stabilit anual prin ordin al ministrului culturii;

11. k) utilizează mijloace diverse pentru realizarea şi promovarea activităţii instituţiei în mediul on-line.

Statutul de instituţie de spectacole sau concerte de importanţă naţională se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii, la solicitarea autorităţii în subordinea căreia funcţionează instituţia de spectacole sau concerte, în baza criteriilor stabilite prin ordin al Ministrului Culturii. Tot prin hotărâre de Guvern se poate aproba, după caz, schimbarea denumirii instituţiei de spectacole sau concerte de importanţă naţională.

Totodată, personalul angajat al instituţiei care va obţine statut de instituţie de interes naţional va fi remunerat conform grilei de salarizare prevăzute în Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În termen de 30 de zile, în cadrul Ministerului Culturii, se va înfiinţa Comisia Naţională a Artelor Spectacolului, ca organism de specialitate al Ministerului Culturii, ale cărui componenţă, organizare şi funcţionare vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii.

Instituţiile de spectacole sau concerte care au deja statutul de importanţă naţională anterior intrării în vigoare a prezentei legi păstrează acest statut şi, după caz, denumirea de instituţie publică de importanţă naţională.