30 iunie 2022

Preşedintele României salută Opiniile Comisiei Europene privind cererile de aderare la Uniunea Europeană ale Ucrainei, Republicii Moldova şi Georgiei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Preşedintele României, Klaus Iohannis, salută călduros Opiniile privind cererile de aderare la Uniunea Europeană ale Ucrainei, Republicii Moldova şi Georgiei publicate astăzi, 17 iunie 2022, de către Comisia Europeană.

În mod special, Preşedintele Klaus Iohannis apreciază faptul că, în Opiniile publicate astăzi, Comisia Europeană recomandă acordarea perspectivei de a deveni membri ai Uniunii Europene şi a statutului de candidat Ucrainei şi Republicii Moldova – un bine-meritat pas înainte pentru cetăţenii celor două ţări – cu înţelegerea îndeplinirii paşilor menţionaţi de către Comisie în Opinii, precum şi Georgiei, după ce vor fi îndeplinite priorităţile menţionate în textul Opiniei pentru acest stat.

România a promovat activ în ultimele luni necesitatea derulării de către Comisia Europeană, în ritm susţinut, a etapelor necesare astfel încât să fie posibilă prezentarea simultană a Opiniilor privind cererile de aderare ale tuturor celor trei parteneri asociaţi ai Uniunii – Ucraina, Republica Moldova şi Georgia.

Recomandările Comisiei reconfirmă argumentele promovate constant de România în susţinerea obiectivului acordării perspectivei europene şi a statutului de candidat pentru Ucraina, Republica Moldova şi Georgia. Aceste consideraţii au fost susţinute ferm şi activ de Preşedintele Klaus Iohannis, inclusiv în cadrul reuniunii informale a Consiliului European de la Versailles, a cărei Declaraţie a evidenţiat solicitarea Consiliului UE către Comisia Europeană de a-şi prezenta Opiniile privind cererile de aderare la Uniunea Europeană depuse de cele trei ţări.

Astfel, cele trei state aspirante vor beneficia de cadrul optim de ghidaj pentru derularea proceselor de reformă necesare, permiţând avansul spre integrarea europeană deplină, în conformitate cu propriile merite şi eforturi de progres în aceste procese.

Opinia aferentă cererii de aderare a Republicii Moldova reconfirmă implicit eforturile ample şi consecvente întreprinse de autorităţile de la Chişinău în planul reformelor, precum şi progresele clare înregistrate în acest sens. România a acordat de-a lungul timpului un sprijin consistent, politic şi tehnic, pentru avansarea agendei europene a Chişinăului, inclusiv în procesul finalizării răspunsurilor la Chestionarul remis de Comisia Europeană, după depunerea cererii de aderare de către Republica Moldova.

Opiniile Comisiei Europene vor constitui baza discuţiilor care vor avea loc la Consiliul European din 23-24 iunie. Cu acest prilej, România va continua să pledeze pentru transmiterea unui semnal politic clar de către Uniunea Europeană privind susţinerea unui traseu european ambiţios pentru cele trei state asociate.

Aşa cum a făcut-o în toată această perioadă, România va continua să acorde sprijinul său deplin Ucrainei, Republicii Moldova şi Georgiei în vederea parcurgerii paşilor necesari pentru avansarea parcursului lor european, având ca obiectiv obţinerea statutului de membru al Uniunii Europene.