31 ianuarie 2023

Președintele sârb, Vucici s-a plâns că „a început să vorbească mai puțin cu Putin”

BELGRADE, SERBIA – OCTOBER 10, 2021: Serbia's President Aleksandar Vucic gives a joint news conference with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov following their talks. Russian Foreign Ministry/TASS Ñåðáèÿ. Áåëãðàä. Ïðåçèäåíò Ñåðáèè Àëåêñàíäð Âó÷è÷ âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãååì Ëàâðîâûì. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că Belgradul nu sprijină Moscova în războiul său împotriva Ucrainei.
Relațiile dintre Rusia și Serbia trec printr-o perioadă dificilă din cauza invaziei ruse a Ucrainei.

În special, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić , s-a plâns că a început să discute mai puțin cu Putin. Într -un interviu acordat Bloomberg, el a mai menționat că Belgradul, oficial, nu sprijină Moscova în războiul său împotriva Ucrainei.

Potrivit lui Vučić, în ultimii ani a vorbit cu Vladimir Putin de multe ori și chiar a luat lecții de limba rusă pentru a vorbi cu el fără un interpret. Dar, acum, situația s-a schimbat, iar liderii celor două țări nu au mai vorbit de „multe luni”.

„Am spus de la bun început că nu putem și nu putem să sprijinim invadarea Ucrainei de către Rusia. Pentru noi, Crimeea este Ucraina, Donbas este Ucraina. Așa va rămâne”, a spus președintele Serbiei.

Publicația notează că Serbia a refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, din cauza cărora s-a confruntat cu presiuni din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene.

„Suntem sancționați de aproape zece ani, de fapt opt ani, și nu credem că aceasta este o soluție”, a spus Vucic.

În același timp, nu este necesar să vorbim despre sprijinul deplin al acțiunilor Moscovei din partea Belgradului.

„Nu suntem întotdeauna mulțumiți de unele dintre pozițiile lor. Am avut în mod tradițional relații bune, dar asta nu înseamnă că sprijinim fiecare decizie sau majoritatea deciziilor care vin de la Kremlin”, spune Vucic.

Președintele sârb a mai dat asigurări că nu are intenția de a permite „grupului” rus Wagner să recruteze sârbi pentru războiul împotriva Ucrainei.
A consemnat Ciprian Pop

Sursa foto tass