Publicat: 21 Martie, 2014 - 11:16
Share

Directorul Executiv al Consiliului Investitorilor Autohtoni, Filip Cârlea, a semnat următoarea declaraţie de presă:

"Taxele şi impozitele introduse în ultimii ani, de la majorarea TVA, până la „taxa de stâlp”, precum şi majorarea continuă a preţurilor administrate, în special la energia electrică şi gaze naturale (în urma unui aşa–zis calendar de „liberalizare”) riscă „să îngroape” economia românească.
Consiliul Investitorilor Români (CIR), organ de reprezentare al Asociaţiei Forumul Investitorilor Autohtoni (FIA), a atras atenţia autorităţilor, în mod repetat şi vehement, că liberalizarea abruptă a preţului la gazele naturale din producţia autohtonă va avea consecinţe negative pe termen mediu şi lung asupra economiei româneşti.
Considerăm anunțul făcut de premierul Victor Ponta, că va prezenta, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, un pachet de măsuri în domeniul energetic, care va fi adoptat ulterior de Guvern, care să permită menţinerea unor preţuri competitive pentru producătorii industriali, un răspuns favorabil la cererile noastre. Apreciem, pe această cale, decizia Guvernului de a veni in sprijinul industriei românești și asigurăm, în continuare, autoritățile de sprijinul și consultanța noastră.
Prezentăm, în cele ce urmează, situația critică care se creează dacă se pune în aplicare calendarul de liberalizare a preţului la gazele naturale, care va conduce la creşterea preţului gazelor naturale din producţia internă cu 143% pentru industrie.
Astfel, aşa-numita liberalizare, care nu înseamnă decât o majorare agresivă a preţului gazelor naturale din zăcăminte aflate în subsolul românesc, se va solda cu reducerea a circa 525.000 de locuri de muncă în economia naţională (creşterea şomajului cu 4 puncte procentuale) şi dispariţia, anuală, a aproximativ 6,3 miliarde de euro din Produsul Intern Brut al României (echivalent cu o scădere anuală de 5% a PIB), după cum se evidenţiază în studiul „Evaluarea strategică a impactului liberalizării pieţei gazelor naturale asupra consumatorilor industriali şi în general noncasnici din România”, realizat de compania de consultanţă Deloitte din România, împreună cu Deloitte Spania.
În condiţiile în care creşterea economică este estimată, de către Comisia Naţională de Prognoză, la 2,3% în anul 2014, 2,5% în 2015, 3% în 2016, respectiv 3,3% în 2017, diminuarea PIB cu 5% anual din cauza majorării preţului la gazele din producţia internă echivalează cu reintrarea României în recesiune!
Pe de altă parte, nu se poate spune că în România există o piaţă reală a gazelor naturale, având în vedere că oferta este reprezentată de doi mari producători interni (Petrom şi Romgaz) şi un singur exportator (Gazprom), pe când cererea este reprezentată de aproximativ 3 milioane de consumatori, dintre care câteva mii de clienţi non-casnici cu consumuri de nivel mediu şi mare.
Pentru a exista o piaţă internă funcţională pentru gaze naturale, ar trebui dezvoltată infrastructura, care ar permite diversificarea surselor de import, pe lângă acela din Federaţia Rusă, ceea ce ar micşora dependenţa energetică şi riscurile asociate unor practici oligopoliste. De asemenea, ar trebui să se dezvolte exploatarea de resurse la nivel local, precum cele din Marea Neagră, dar şi cele neconvenţionale (cu respectarea condiţionalităţilor de mediu), stimulând, astfel, producţia internă de gaze naturale.
În consecinţă, membrii Consiliului Investitorilor Români exprimă aceeaşi propunere consemnată în studiul elaborat de Deloitte, şi anume parcurgerea unei „perioade de tranziţie de 8-14 ani până la liberalizarea completă a pieţei gazelor în România”. Această perioadă de tranziţie ar fi necesară pentru a permite industriei româneşti să se adapteze treptat la ritmul de creştere a preţurilor materiilor prime. De asemenea, un alt subiect de discuţie îl reprezintă destinaţia veniturilor suplimentare generate de preţţul crescut al gazelor naturale. Opinia CIR este aceea ca aceste venituri să nu revină direct la producătorii de gaze, pentru ca apoi să fie impozitate şi reinvestite în infrastructura de gaze. Din contră, această avuţie naţională să fie utilizată raţional şi, în consecinţă, distribuită industriei naţionale, îngăduind supravieţuirea şi adaptarea la noile provocări de eficienţă economică.
De asemenea, CIR se raliază recomandării din studiul elaborat de Deloitte prin care trebuie acordată o atenţie specială limitării exporturilor în timpul acestei perioade de tranziţie, pentru a garanta îndeplinirea adecvată a propunerilor avansate.
Noile taxe, o povară în plus pentru producătorii interni

Pe lângă problemele generate de liberalizarea preţurilor gazelor din zăcămintele autohtone, autorităţile au introdus noi taxe, cu consecinţe nefaste, o dată în plus, asupra economiei româneşti, dar şi în ceea ce priveşte nivelul de competitivitate al produselor româneşti. Astfel, impozitul de 1,5% pe construcţiile speciale (taxa „pe stâlp”), aplicat inclusiv asupra investiţiilor noi, va îndepărta potenţialii investitori şi va avea efecte negative asupra celor care activează pe piaţa românească şi va limita dezvoltarea acestora!
Impozitul se aplica asupra tuturor construcţiilor deţinute de companiile din România (exceptând construcţiile aflate în proprietatea publică a statului!), adică se vor impozita începând de la construcţii hidroenergetice, stâlpi de susţinere pentru reţele de transport al energiei electrice, sonde de petrol şi gaze, până la sere de legume, ferme de vaci, depozite de cereale etc.
Pentru a supravieţui într-o piaţă globalizată, producătorii interni fie vor transfera aceste costuri asupra consumatorilor (ceea ce va modifica curba inflaţionistă, care ar urma să crească peste limita ţintită de BNR), fie unii dintre producătorii interni vor intra în faliment, ca urmare a internalizării costurilor determinate de aplicarea impozitului pe construcţii! Această stare de fapt tinde să devină din ce în ce mai gravă, iar demersul nostru este un semnal de alarmă, cu speranţa ca autorităţile să conştientizeze în vederea adoptării unor decizii adecvate, pentru reabilitarea economiei româneşti.
Consiliul Investitorilor Români este organul de reprezentare al Asociaţiei “Forumul Investitorilor Autohtoni 2013”, organizaţie apolitică şi neguvernamentală, care reuneşte companii cu capital majoritar privat românesc a căror cifră de afaceri cumulată depăşeşte 5 miliarde de euro, în sectoare cheie ale economiei româneşti, precum industria, agricultura, turismul, IT&C, construcţiile etc".