Publicat: 28 Septembrie, 2018 - 17:33
Share

Întâlnirea pentru lansarea proiectului DANUBE FLOODPLAIN stabilește cadrul pentru o intensă cooperare transfrontalieră pe o perioadă de 30 de luni, între țările aflate de-a lungul bazinului Dunării. Lansarea Proiectului DANUBE FLOODPLAIN (Reducerea riscului de inundații prin reabilitarea luncii de-a lungul fluviului Dunărea și a afluenților) a avut loc în perioada 27-28 septembrie 2018, la Hotelul Capital Plaza, București, România, cu ocazia primei întâlniri a partenerilor de proiect.

Proiectul DANUBE FLOODPLAIN este finanțat prin Programul Interreg Europa Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 și este implementat de 18 instituții și organizații partenere și 4 instituții cu rol de parteneri strategici asociați din zece țări care fac parte din bazinul fluviului Dunărea (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria , Slovacia, Slovenia, România și Republica Serbia).

Instituțiile și organizațiile partenere din România sunt Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române”, care are și rolul de lider al proiectului, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor și WWF România.

Obiectivele principale ale proiectului

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea managementului apelor transfrontaliere și prevenirea riscului la inundații, maximizând în același timp beneficiile pentru biodiversitate. Acest lucru ar putea contribui la crearea unei rețele de ecosisteme acvatice mai stabile și bogate în specii, care să ofere avantaje suplimentare comunităților locale și care să reducă atât impactul diferitelor activități umane, cât și efectul evenimentelor climatice extreme. Proiectul va avea ca rezultat îmbunătățirea cunoștințelor despre managementul integrat al apei în rândul țărilor dunărene, prin:  restaurarea zonelor inundabile, combinarea infrastructurilor clasice și a celor „verzi”, adoptarea unor măsuri de retenție naturală. Toate acestea vor fi realizate cu implicarea tuturor părților interesate (stakeholderilor), a căror cooperare este foarte importantă în planificarea și implementarea durabilă a  unor astfel de proiecte.

Această primă întâlnire a fost destinată partenerilor de proiect care au trecut în revistă și au detaliat activitățile proiectului și planul de lucru, și totodată au convenit acțiunile imediate cât și pe cele pentru următoarele șase luni.

În cadrul întâlnirii a fost organizat și un workshop pentru a prezenta informații esențiale privind organizarea implicării părților interesate  în activitățile proiectului și pentru a stabili un plan în acest sens.

În 28 septembrie 2018,  a avut loc prima întâlnire a Comitetului de coordonare a proiectului în care atât partenerii de proiect, cât și partenerii strategici asociați au fost reprezentați la nivel de decizie, cu scopul de a fi informați cu privire la stadiul proiectului.

Situația actuală și pericolul inundațiilor

Lucrările de regularizare istorice și recente – baraje și diguri, întreruperea conectivității longitudinale și laterale, modificările în modul de utilizare al terenurilor – care au avut loc de-a lungul bazinului Dunării, au dus la reducerea masivă a suprafețelor de luncă.  Diminuarea acestor zone cu până la 68% în ultimii 100 de ani a avut efecte dezastruoase atât pentru comunitățile locale care au fost expuse inundațiilor, cât și asupra biodiversității. Lunca Dunării a avut întotdeauna rol de protecție naturală împotriva inundațiilor cauzate de viituri și scurgeri rapide, iar scăderea suprafeței acesteia, împreună cu ploile torențiale cauzate de schimbările climatice, au generat inundații masive în Europa începând cu anul 2002. În același timp, reducerea suprafețelor de luncă a cauzat pierderea habitatelor pentru multe specii, pierderea conexiunilor între ecosisteme și implicit scăderea biodiversității, o bogăție a acestor zone în trecut.

Tag-uri Institutii: