Publicat: 16 Decembrie, 2014 - 12:00
Share

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a semnat luni, 15 decembrie, următoarele ordine privind reglementarea unor activităţi din sistemul naţional de învăţământ:

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate, a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar;
Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015, şi a calendarului de administrare a acestora;
Ordin privind aprobarea noilor planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-XII, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-XII, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios;
Ordin privind modificarea ordinului nr. 3081/06.02.2014 pentru aprobarea constituirii a 3 grupuri de lucru româno-germane şi a unui Comitet de coordonare pentru cooperarea în învăţământul profesional şi tehnic dintre România şi Baden Wurttemberg, Germania;
Ordin privind numirea coodonatorului activităţilor de cooperare în învăţământul profesional şi tehnic dintre România şi  Baden Wurttemberg, Germania şi al celor 3 grupuri de lucru constituite în acest sens, pentru Curriculum, Formarea profesorilor şi Informare şi promovare;
Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5553/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007 pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar.