Publicat: 10 Iunie, 2019 - 15:15

Proiectul RESCUE, o iniţiativă transnaţională de combatere a abandonului şcolar din România şi alte state europene, publică primele rezultate concrete: un instrument prin care profesorii de şcoală pot identifica din vreme semnalele ce indică riscul ca elevii să părăsească şcoala.

- În premieră, un proiect internaţional destinat combaterii abandonului şcolar le oferă profesorilor din România instrumente concrete pentru a lupta cu acest flagel
- Profesorilor li se oferă sprijin prin implicarea şcolilor şi a comunităţilor locale
- Abandonul şcolar este una dintre principalele probleme ale sistemului de învăţământ din România, cu o rată aproape dublă faţă de media UE

RESCUE este un proiect internaţional iniţiat de Fundaţia World Vision România, organizaţie nonguvernamentală activă în România de aproape trei decenii, şi dezvoltat în comun de un parteneriat din care fac parte alte organizaţii nonguvernamentale, instituţii de învăţământ şi o companie privată, provenite din patru ţări din Uniunea Europeană.

În România, abandonul şcolar, definit ca părăsire a sistemului şcolar în mod voluntar, din motive nonmedicale, înainte de finalizarea ciclului obligatoriu de învăţământ, reprezintă o problemă acută. În ţara noastră, rata abandonului şcolar este de 18,1%, mult peste media UE (10,6%). La nivel european, circa şase milioane de persoane părăsesc şcoala în fiecare an.

Impactul acestui fenomen se traduce în primul rând în perpetuarea ciclului vicios al sărăciei: fără educaţie, o familie nu poate spera la bunăstare materială, ceea ce se reflectă direct asupra şanselor copiilor de a reuşi în viaţă.

Proiectul RESCUE lansează, astfel, un prim instrument de luptă împotriva abandonului şcolar: un chestionar online pentru uzul profesorilor sau al directorilor de şcoli, care evaluează riscul ca un anumit elev să părăsească şcoala. Acest instrument a fost dezvoltat în urma cercetărilor derulate în cadrul proiectului, la care au participat cadre universitare de la Universitatea din Bergamo (Italia), organizaţii nonguvernamentale din Bulgaria şi Italia, precum şi o companie privată din sectorul tehnologiei din Malta.

Chestionarul poate fi accesat la adresa http://projectrescue.eu/ro/questionnaire/.

Acest chestionar face parte dintr-o serie mai amplă de instrumente de lucru destinate persoanelor şi instituţiilor interesate în combaterea abandonului şcolar, proiectul urmând să furnizeze şi proceduri şi metodologii de lucru pentru profesorii de şcoală, dar şi pentru instituţii - şcoli, administraţii publice locale şi alte structuri comunitare.

Ideea centrală a proiectului este ca acest mecanism de prevenţie să nu fie doar o altă povară în sarcina şcolii, ci să fie o resursă de lucru deţinută şi utilizată în comun de şcoală şi de comunitatea locală, uşor accesibilă şi transferabilă altor şcoli şi comunităţi.

Motivele pentru care proiectul se adresează în egală măsură profesorilor, şcolilor, dar şi altor structuri de la nivel local, ţin de complexitatea fenomenului. Cauzele abandonului şcolar sunt multiple şi adesea strâns corelate:

- sărăcia
- destrămarea familiei (inclusiv prin emigraţia adulţilor din familie în căutarea unui loc de muncă)
- lipsa posibilităţilor de transport către şcoală şi înapoi
- rezultatele şcolare slabe, determinate la rândul lor de cauze precum lipsa posibilităţilor materiale, uneori inclusiv a hranei
- lipsa unui mediu adecvat învăţării acasă
- discriminarea (mai ales pe criterii etnice)
- factori culturali, precum căsătoria la vârste fragede în cazul fetelor de etnie romă sau pur şi simplu dezinteresul familiei faţă de şcoală

Proiectul RESCUE are două direcţii principale de acţiune în combaterea abandonului şcolar: identificarea semnelor timpurii ce indică riscul de abandon şcolar (absenţele repetate, dezinteresul faţă de rezultatele şcolare etc.), şi implicarea părţilor interesate de la nivel local - respectiv profesorii, şcolile şi comunităţile locale - în mecanismul de intervenţie propus.

Aşa-numitul mecanism de intervenţie propus de proiectul RESCUE este construit pe baza premisei că soluţia cea mai bună, conform cercetărilor, este prevenţia. În prima linie a luptei împotriva abandonului şcolar se află profesorii, care până în prezent nu au fost însă consideraţi drept un public ţintă pentru proiectele de combatere a abandonului şcolar. De asemenea, aceştia nu sunt pregătiţi pentru a aborda această problemă şi nu sunt sprijiniţi pentru a se implica. Indiferent de cât de pasionaţi ar fi, profesorii nu pot rezolva singuri această problemă, implicarea instituţiilor locale - de la şcoală la administraţia publică - fiind esenţială.

"Cu ajutorul acestui proiect ne-am întâlnit într-un cadru mai larg, cu profesori, reprezentanţi ai Primăriei, ai Poliţiei şi ai instituţiilor de învăţământ special", explică Daniela Manea, directoarea Şcolii Gimnaziale "Mihai David" din Negreşti. "Am încercat să colaborăm mai mult cu părinţii, iar părinţii au început să înţeleagă şi ei, pentru că în oraşul nostru rata şomajului este de 80%, funcţionează doar o şcoală, un liceu şi câţiva mici producători, mici magazine, în rest nu există nimic."

RESCUE vizează oferirea de instrumente profesorilor, pentru a-i ajuta să identifice elevii aflaţi în situaţii de risc: de exemplu, această primă evaluare online ce indică riscul de abandon şcolar, dar şi un "portret-robot" al copilului care renunţă la şcoală, precum şi acces la resurse de sprijin.

"Am avut situaţii în care o fetiţă a fost pur şi simplu părăsită de familie pe stradă. Familia s-a dezmembrat, copilul a rămas pe stradă şi atunci s-a căsătorit, la începutul clasei a VIII-a, pentru că nu avea un loc unde să pună capul", spune Elena Niţu, directoarea Şcolii Gimnaziale Coşereni. "Eram dirigintă la momentul respectiv. I-am întrebat pe copii dacă ştiu unde este fetiţa şi le-am spus să-i transmită că o primim cu drag la şcoală. I-a fost jenă la început şi apoi a venit, dar nimeni nu a făcut glume. A terminat clasa, a dat şi Evaluarea Naţională şi a rămas în comunitate."

Principala intervenţie în combaterea abandonului şcolar se realizează la nivelul şcolii şi al comunităţii, în timp ce profesorii beneficiază de training de specialitate, cu o programă specială de cursuri ce vizează problematica abandonului şcolar. Proiectul mai cuprinde o serie de şase studii de caz, realizate în ţările partenere.

Organizaţiile partenere în cadrul proiectului RESCUE sunt:
- World Vision România - organizaţie cu prezenţă globală care apără drepturile şi bunăstarea copiilor, a familiilor acestora şi a comunităţilor în care trăiesc.

- National Network for Children (Bulgaria), o federaţie formată din 131 de ONG-uri active în domeniul apărării drepturilor şi bunăstării copiilor.

- WeWorld (Italia), organizaţie neguvernamentală internaţională activă în Europa, Asia, Africa şi America Latină ce sprijină copiii, femeile şi comunităţile locale în lupta lor împotriva sărăciei şi inegalităţii, promovând de asemenea dezvoltarea sustenabilă.

- Universitatea din Bergamo (Italia), prin Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Umane, ce realizează cercetări interdisciplinare în domenii precum pedagogie, psihologie şi sociologie.

- AcrossLimits (Malta), companie privată din sectorul tehnologiei şi al noilor medii de comunicare, specializată în soluţii de tip eLearning şi Digital Culture.

- Şcoala Gimnazială "Mihai David" din Negreşti (jud. Vaslui), instituţie care s-a implicat şi în trecut într-o serie de proiecte şi parteneriate comunitare vizând educaţia şi prevenirea abandonului şcolar.

- Şcoala Gimnazială din Coşereni (jud. Ialomiţa).

*** Despre World Vision România
World Vision România este o organizaţie creştină, care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspirată de valorile creştine, fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În aproape 30 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în aproape 400 de comunităţi din 8 judeţe.

World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung cu focus pe educaţie şi reducerea abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităţilor şi membrilor acestora pentru a realiza o viaţa împlinită pentru fiecare copil.

 

Tag-uri Institutii: