Publicat: 18 Iunie, 2012 - 11:41
Share

Garda Naţională de Mediu a organizat, la Bucureşti, un eveniment în care a fost prezentată noua conducere a instituţiei. Întrunirea, la care au participat Comisarul General Ovidiu Constantin Dăescu, comisarii generali adjuncţi, comisarii regionali şi reprezentanţii celor 41 de judeţe, a avut ca scop transmiterea mesajului Comisarului General către reprezentanţii din teritoriu şi stabilirea direcţiilor de acţiune şi a obiectivelor noii conduceri a instituţiei.

În mesajul său, Comisarul General a subliniat necesitatea unei bune colaborări a comisarilor Gărzii Naţionale de Mediu cu reprezentanţii Agenţiei Nationale de Protecţie a Mediului, dar şi crearea unei mai bune relaţii cu cetăţenii şi cu societatea civilă printr-o mai bună informare legată de activitatea instituţiei. 
Ca direcţii de activitate, noua conducere a punctat necesitatea intensificării acţiunilor de control legate de situaţiile care pot creea probleme de mediu, dar a insistat şi asupra activităţii de prevenţie.

“Ne propunem să aplicăm legea corect, la timp şi cu eficienţă pentru calitatea vieţii noastre. Nu vom tolera, acolo unde nu se poate tolera, după cum nu vom bloca doar de dragul blocajului. Îmi propun ca mediul, protecţia biodiversităţii, a habitatelor şi ariilor protejate să coboare din manuale şi de pe sticlă şi să devină o chestiune de responsabilitate pentru noi şi generaţiile ce vin după noi”, a afirmat Comisarul General.
Ca o cerere expresă privind activitatea comisarilor din teritoriu, Comisarul General Ovidiu Dăescu a propus intensificarea activităţii pe teren şi colaborarea cu structurile naţionale care pot asigura timp de reacţie rapidă şi eficientă.

În scopul evitării problemelor de mediu, s-a dispus împărţirea riscurilor pe categorii, respectiv riscuri previzibile şi riscuri imprevizibile. Referitor la prima categorie de riscuri, a fost propusă, ca instrument de lucru, întocmirea unei hărţi naţionale de risc de mediu, biodiversitate, habitate şi arii protejate, prin conlucrarea cu alte instituţii publice sau structuri private. În ceea ce priveşte riscurile imprevizibile, acestea pot fi gestionate printr-o optimizare a activităţilor de monitorizare în teren şi comunicarea operativă pe reţeaua naţională cu competenţe în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de risc.

 “Vă solicit să aplicaţi şi să respectaţi cu maximă seriozitate şi responsabilitate legislaţia privitoare la protecţia mediului. Nu accept să amendaţi de dragul de a amenda şi nu voi accepta să favorizaţi sau să protejaţi pe cineva. Prim comisarii trebuie să aplice politica protecţiei mediului şi nu a partidelor politice”, a afirmat Comisarul General.

“Mi-aş dori ca la nivelul reprezentanţilor din teritoriu să aibă loc o schimbare de mentalitate şi, în unele cazuri, de conduită. Garda Naţională de Mediu nu trebuie să fie considerată o instituţie represivă, ci o instituţie activă, pozitivă şi eficientă. Aceasta este percepţia pe care vrem să o creăm la nivelul opiniei publice“ a punctat Ovidiu Dăescu, la finalul intervenţiei sale.