29 iunie 2022

Prima rundă a Schemei de Granturi din cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAŞ)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Educaţiei a lansat prima rundă a Schemei de Granturi din cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAŞ), finanţat prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR).

Aceasta se adresează unităţilor de învăţământ de stat cu nivel gimnazial care grupează un număr ridicat de elevi în risc de abandon şcolar sau cu performanţă şcolară scăzută. Se estimează ca un număr de aproximativ 1200 de unităţi de învăţământ să depună cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor din această schemă de granturi.

PNRAŞ urmăreşte atingerea următoarelor obiective generale:
a) diminuarea riscului de abandon şcolar în cel puţin 25% din unităţile de învăţământ participante la Program în perioada 2021-2026, cu încadrarea unităţii de învăţământ într-o categorie de risc mai mic;
b) îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi creşterea procentului de elevi care finalizează învăţământul gimnazial;
c) creşterea participării absolvenţilor învăţământului gimnazial la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior la învăţământul secundar superior.

Pentru evaluarea cererilor de finanţare se doreşte utilizarea experţilor evaluatori din universităţi cu expertiză în domeniile: ştiinţele educaţiei, ştiinţe sociale, asistenţă socială, psihologie, pedagogie. Se poate apela şi la expertiza doctoranzilor din domeniile menţionate.

Ţinând cont de calendarul strâns al competiţiei (impus prin PNRR), 31 martie 2022 publicarea deciziei de finanţate, vă rugăm să sprijiniţi demersul prin participarea la acest proces de evaluare.

Înregistrarea evaluatorilor se face prin platforma https://brainmap.ro/evaluator-pnras (nu mai mult de 5 minute), până în data de 15 martie 2022, ora 17:00. Activitatea de evaluare este remunerată, cuantumul este de 150 lei brut/cerere de finanţare evaluată (max.10 pagini). Persoanele care acceptă invitaţia de a se implica în acest proces de evaluare vor beneficia de o sesiune de formare privind metodologia de evaluare şi utilizarea platformei.

Informaţii detaliate privind această schemă de granturi sunt disponible la adresa www.edu.ro/PNRR.

Derularea schemei de granturi se realizează cu sprijinul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). Ministerul Educaţiei – Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării