16 aprilie 2021

Prima simulare judeţeană a examenelor naţionale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa pregăteşte prima simulare judeţeană a examenelor naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa intenţionează să organizeze în luna aprilie 2021 prima simulare judeţeană a examenelor naţionale pentru elevii din clasele terminale.

Iniţiativa vine în contextul în care, în această perioadă, în instituţiile şcolare se derulează deja activităţi remediale cu prezenţa fizică elevilor din clasele a VIII-a în cadrul Programului naţional pilot de tip Şcoala după şcoală (ŞDŞ), precum şi a elevilor de liceu cuprinşi în Proiectul privind învăţământul secundar-ROSE.

Aceste programe remediale, desfăşurate în baza Ordinului nr. 3558/29.03.2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021, au ca scop sporirea şanselor de succes şcolar. Aşadar, organizarea unor simulări judeţene le oferă elevilor posibilitatea de structurare a informaţiilor dobândite până în prezent, precum şi o fixare a procedurilor ce trebuie respectate în aceste situaţii de examen, astfel încât rezultatele finale să fie pe măsura bagajului de cunoştinţe dobândit în anii anteriori de studiu.

În acest context al precizărilor legislative existente, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a solicitat avizul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa (DSP) pentru organizarea la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a probelor de simulare, după cum urmează:

-14-15 aprilie 2021- simulare evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a;

-20, 21, 22 aprilie 2021- simulare examen de bacalaureat naţional.

Conform etapelor procedurale specifice, după obţinerea avizului DSP, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa va solicita Instituţiei Prefectului- Judeţul Constanţa aprobarea prin Hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a desfăşurării simulărilor judeţene.

Menţionăm că aceste simulări nu presupun condiţii suplimentare de organizare deoarece unităţile de învăţământ funcţionează în prezent cu respectarea măsurilor pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi managerii şcolari cunosc deja toate procedurile care reglementează desfăşurarea activităţii de simulare. De asemenea, în funcţie de evoluţia epidemiologică la nivelul judeţului nostru, intenţionăm organizarea celei de-a doua simulări în luna mai a declarat prof. Sorin Mihai, inspector şcolar general.