Publicat: 7 Decembrie, 2017 - 11:37

Având în vedere că în dată de 5 decembrie a expirat perioada de 25 de zile de evaluare a ofertelor pentru licitația organizată de PMB,  în vederea achiziționării de autobuze, Municipalitatea anunța că, potrivit art. 227 alin 3 din Legea 99/ 2016,  aceasta perioada de evaluare se prelungește  (pe durata de valabilitate a ofertelor) până cel mai târziu pe data de 10 martie 2018.

Este important de subliniat că procedura se poate finaliza oricând în acest interval.

Aceasta prelungire a fost impusă având în vedere complexitatea caietului de sarcini și volumul mare de documente aferente propunerilor tehnice,  iar procesul de evaluare este laborios. 

Art. 227 alin 3 din Legea 99/ 2016 privind achizițiile sectoriale prevede 'Autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare în termen de 25 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, poate prelungi această perioadă'.