Publicat: 27 Septembrie, 2019 - 13:45
Share

În data de 18 septembrie 2019, reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa au reverificat modul în care Primăria comunei Floreşti a realizat măsurile care îi revin pentru ecologizarea cursurilor de apă din arealul administrat.

Inspectorii instituţiei noastre au constatat că măsurile trasate la controalele anterioare nu au fost realizate. Acestea vizează desfiinţarea depozitelor necontrolate, organizarea serviciului public de salubritate, elaborarea programelor proprii de igienizare, care să cuprindă lucrări necesare pentru asigurarea stării de curăţenie corespunzătoare pe cursurile de apă din arealul administrat, amplasarea plăcuţelor avertizoare şi a camerelor de supraveghere.

Prin urmare, Primăria Floreşti a fost amendată contravenţional cu 35.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Este a treia sancţiune contravenţională aplicată în decursul acestui an, după un avertisment şi o amendă de 75.000 de lei.

Referitor la declaraţia domnului primar Horia Şulea "[] s-a solicitat factorilor responsabili în acest sens găsirea unei soluţii pentru îndiguirea malurilor", precizăm că Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa promovează şi realizează investiţii exclusiv pentru apărarea cetăţenilor împotriva inundaţiilor, nu pentru prevenirea poluării apelor din cauza deşeurilor antrenate de pe maluri, responsabilitatea înlăturării acestora revenindu-i administraţiei locale.

Compartimentul de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa