17 septembrie 2021

Primăria Focşani plăteşte doar lucrările executate CORECT

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Întrucât în spaţiul public sunt distribuite informaţii mincinoase, intenţionat trunchiate şi eronat extrase dintr-un raport primar al Curţii de Conturi Vrancea, pentru a forma opinia că Primăria Focşani plăteşte în mod nejustificat lucrări publice neconforme firmelor care „fură din asfalt”, facem precizările necesare pentru ca focşănenii să cunoască situaţia reală vizavi de aceste lucrări.

La finalul lucrărilor executate în anul 2020 pe străzile Sahia, Lunei şi Poligonului, inspectorii din cadrul Primăriei Focşani au constat că stratul de asfalt, deşi corespundea din punct de vedere a texturii şi a suprafeţei, nu respecta grosimea de 4 cm stabilită în proiect pentru stratul de uzură. Practic, pe unele porţiuni, stratul de uzură prezenta diferenţe de până la 1 centimetru, explicaţiile dirigintelui de şantier si ale constructorului fiind că aceste diferenţe au apărut dupp compactare.
În aceste condiţii, constructorul a fost notificat să remedieze neconformităţile, acesta fiind de acord să facă acest lucru imediat ce vremea îi va pemite să reia lucrările.

Curtea de Conturi Vrancea, ca urmare a auditului anual desfăşurat în perioada martie – mai 2021, a preluat în raportul întocmit şi constatările făcute de compartimentul de specialitate cu privire la lucrările în cauză, menţionând şi faptul că Primăria Municipiului Focşani a întreprins toate demersurile legale pentru remedierea neconformităţilor constatate, dovadă în acest sens stând chiar corespondenţa oficială dintre municipalitate şi constructor.
Între timp, constructorul a reluat lucrările în vederea corectării deficienţelor existente. Mai mult, pentru a nu mai exista discuţii în ceea ce priveşte calitatea lucrării, constructorul nu a intervenit doar pe zonele cu neconformităţi şi a procedat la refacerea întregii suprafeţe de asfalt, asigurându-se uniform respectarea grosimii care a fost stabilită în proiect – 4 cm pentru stratul de uzură şi 9 cm grosimea totală a straturilor de asfalt.

Facem precizarea că toate lucrările de reparaţii au fost executate pe cheltuiala constructorului!

În plus, la finalul acestor „reparaţii”, s-a putut constata, cu ocazia prelevării probelor pentru efectuarea determinărilor de laborator specifice, că lucrările au fost executate corect, urmând a fi recepţionate cu respectarea tuturor parametrilor prevăzuţi în documentaţie.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focşani