24 ianuarie 2022

Primăria Municipiului Bucureşti: Canalizarea din cartierele Cotroceni, Regina Maria şi Tineretului va fi modernizată

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În data de 21 noiembrie 2021 a fost publicat anunţul de participare la procedura de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie CL6 – „Reabilitarea/înlocuirea reţelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria şi Tineretului)”, finanţat din fonduri europene în cadrul proiectului „Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti – Etapa II”.

În cadrul contractului se realizează reabilitarea / înlocuirea reţelei de canalizare pe circa 32,479 km, prin tehnologii cu şi fără tranşee deschise (no dig), astfel: în cartierul Cotroceni – 16.424 m, în cartierul Regina Maria – 11.995 m şi în cartierul Tineretului – 4.060 m.

În implementarea contractului se va realiza un sistem unitar de drenare de circa 15 km care cuprinde: drenuri secundare amplasate adiacent radierului reţelei de canalizare (cca 6,325 km), sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat şi fronturi de puţuri de depresionare) la partea dreaptă a Casetei, în zona limitrofă colectorului de canalizare A0, în lungime de 8,7 km, precum şi staţii de pompare apă drenată.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 183.423.545 lei (fără TVA).

Durata contractului este de 34 luni pentru finalizarea proiectării şi execuţiei lucrărilor, iar 36 luni este perioada minimă de notificare a defectelor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 3 februarie 2022.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (faza 1) şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (faza 2)

Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia de Presă