6 decembrie 2021

Primăria Municipiului Constanţa poate fi sesizată cu privire la ridicarea deşeurilor vegetale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primăria Municipiului Constanţa vine în sprijinul instituţiilor publice, asociaţiilor de proprietari, a persoanelor fizice şi juridice, în demersul privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la întreţinerea suprafeţelor aflate în grijă, din jurul imobilelor.

Începând de astăzi, 18 mai 2021, municipalitatea poate fi sesizată cu privire la ridicarea deşeurilor vegetale rezultate în urma acţiunilor de îngrijire a spaţiilor verzi din preajma imobilelor, la numărul de WhatsApp – 0731.550.011. Sesizarea va fi făcută printr-un mesaj scris, care va conţine locaţia exactă unde este necesară intervenţia. Acesta va fi însoţit de fotografii realizate la faţa locului. Pentru o intervenţie mult mai rapidă a echipelor de salubrizare, avem rugămintea ca deşeurile vegetale să fie aşezate în apropierea unei căi de acces.

Precizăm că la numărul de WhatsApp – 0731.550.011, pot fi semnalate probleme ce ţin de salubrizarea oraşului sau alte situaţii urgente în rezolvarea cărora municipalitatea poate interveni punctual şi într-un timp cât mai scurt.

Reamintim că în conformitate cu prevederile art. 5, pct.2 şi pct 3 din H.C.L nr.77/2021 (pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătăţirea activităţii de gospodărire, protecţia mediului, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa), instituţiile publice, asociaţiile de proprietari, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:

– să asigure curăţenia trotuarelor din dreptul imobilelor pe care le deţin, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi a spaţiilor verzi existente din dreptul imobilelor pe care le deţin sau le folosesc. Perimetrul aflat în întreţinerea asociaţiilor de proprietari/operatori economici, îl reprezintă suprafaţa de spaţiu verde tangentă imobilului aflat în proprietatea sau în folosinţa acestora până la intersecţia cu un trotuar, alee, stradă, bulevard. Limita de demarcaţie o reprezintă jumătatea distanţei dintre blocuri/imobile, aparţinând unor asociaţii diferite/operatori economici. Lucrările ce se vor executa pe suprafeţele aflate în întreţinere sunt: cosit iarbă, tuns gard viu, curăţat teren orizontal de frunze şi crengi, scos frunze uscate din garduri vii, borduri, chenare, salubrizare spaţii verzi, colectat, încărcat şi transport resturi vegetale, întreţinere arbuşti şi arbori.

– să asigure condiţii de igienă, inclusiv prin operaţiuni de curăţare, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, a imobilelor aflate în proprietate sau în folosinţă, precum şi a spaţiilor comune din cadrul asociaţiilor de proprietari. Aceste lucrări vor fi executate numai cu operatori economici autorizaţi.