8 decembrie 2021

Primăria municipiului Ploieşti informează comunitatea locală cu privire la activitatea operatorului de salubritate

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primăria municipiului Ploieşti informează comunitatea locală cu privire la activitatea operatorului de salubritate, S.C. Rosal Grup S.A., desfăşurată în conformitate cu Acordul-cadru nr. 3635/20.02.2020 şi a contractului subsecvent nr.10257/29.04.2021, având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curăţenie căi publice în Municipiul Ploieşti, în perioada 19 – 25.07.2021.

Astfel, în perioada menţionată, ca urmare a monitorizării efectuate de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti a activităţilor specifice de curăţenie căi publice, s-au constatat următoarele:

– conform programului de lucru asumat de ambele părţi şi aprobat de conducerea Primăriei Municipiului Ploieşti, personalul necesar pentru realizarea activităţii de măturat manual (raportat la norma de lucru de 7.000 mp/8 ore) este:
– sch. I de luni până vineri – 280 lucrători;
– sch. I sâmbătă şi duminică – 83 lucrători;
– sch. II de luni până vineri – 30 lucrători;
– sch. III de luni până duminică – 24 lucrători;
– operatorul de salubritate a prestat, în această perioadă, activitatea de maturat manual cu urmatorul personal:
– sch. I luni-vineri – aproximativ 42 lucrători;
– sch.I sâmbătă şi duminica – aproximativ 8 lucrători;
– sch. II luni-vineri – 0 lucrători;
– sch. III de luni-vineri – aproximativ 3 lucrători;
– operatorul de salubritate a prestat, în această perioadă, activitatea de ridicare deşeuri de pe domeniul public, cu următoarele utilaje, comparativ cu necesarul prevăzut în contract:

– luni – 19.07.a.c. – 1 buc. camionetă – necesar conf.contract 6 buc.;
– marţi – 20.07.a.c. – 1 buc. camionetă – necesar conf.contract 6 buc.;
– miercuri – 21.07.a.c.. – 1 buc. camionetă – necesar conf.contract 6 buc.;
– joi – 22.07.a.c. – 0 buc. camionete – necesar conf.contract 6 buc.;
– vineri – 23.07.a.c.- 0 buc. camionete – necesar conf.contract 6 buc.;
– sâmbătă – 24.07.a.c.- 5 buc. camionete – necesar conf.contract 6 buc.;
– duminică – 25.07.a.c.- 4 buc. camionete – necesar conf.contract 6 buc.;
ţ – activitatea operatorului de salubritate a fost realizată necorespunzator, ca urmare a neacordării drepturilor salariale la timp;
ţ- realizările operatorului de salubritate privind activităţile de măturat manual, maturat mecanizat, întreţinere stradală şi spălat, sunt:

DATA Maturat Maturat ÎntreţinereÎntreţinere Maturat Maturat Spalat
manual manual propus realizat mecanizat mecanizat propus
propus realizat propus realizat

Spalat
realizat
mp mp mp mp mp mp mp mp
19-iul. 2.305.750 187.962 60.612 0 609.428 205.090 505.928 0
20-iul. 2.305.750 194.000 60.612 0 609.428 264.020 505.928 0
21-iul. 2.305.750 379.960 60.612 0 609.428 291.290 505.928 0
22-iul. 2.305.750 347.680 60.612 0 609.428 316.990 505.928 0
23-iul. 2.305.750 446.415 60.612 0 609.428 215.500 505.928 0
24-iul. 749.000 59.500 0 0 609.428 305.400 505.928 0
25-iul. 749.000 51.500 0 0 609.428 285.470 505.928 0

– nu au fost asigurate utilajele necesare pentru executarea activităţii de dezafectare depozite necontrolate de deşeuri pe domeniul public, ţinând cont ca au fost făcute solicitări în mod repetat operatorului de salubritate S.C. Rosal Grup S.A., inlcusiv pentru zonele în care au fost constatate deşeuri abandonate şi de către reprezentanţii Gărzii de Mediu Comisariatul Judeţean Prahova.

Ca urmare a emiterii comenzilor pentru evacuarea deşeurilor abandonate de pe domeniul public al municipiului Ploieşti, reprezentanţii Poliţiei Locale ne-au comunicat faptul că, zilnic sunt aplicate sancţiuni contravenţionale operatorului de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. pentru nerespectarea programului de lucru.

Menţionăm că, executivul ploieştean notifică săptămânal instituţiile publice care deţin atribuţii directe în verificarea şi aplicarea sancţiunilor în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii publice, în ceea ce priveşte situaţia salubrităţii la nivelul municipiului Ploieşti, solicitând totodată să sprijine instituţia noastră, prin dispunerea unor măsuri împotriva operatorului de salubritate, S.C. Rosal Grup S.A, conform legii.