18 august 2022

Primăria Sectorului 1 Bucureşti: Extindem Programul pilot „Termoficare de la Soare” în toate cartierele Sectorului 1

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Avem soluţii la criza căldurii şi apei calde: Extindem Programul pilot „Termoficare de la Soare” în toate cartierele Sectorului 1

Mii de apartamente din toate cartierele Sectorului 1 vor beneficia de o modalitate mai eficientă şi mai prietenoasă cu mediul de încălzire a imobilului, bazată pe tehnologii de ultimă generaţie. Având în vedere numărul mare de cereri din partea locuitorilor, Primăria Sectorului 1 a decis extinderea Programul pilot „Termoficare de la Soare” în toate cartierele din această zonă administrativă, prin care şi-a propus încălzirea locuinţelor racordate la Termoenergetica în sezonul rece şi furnizarea de apă caldă menajeră pe toata perioada anului prin intermediul pompelor de căldură şi a panourilor fotovoltaice.

Astfel, pe lângă blocurile din cartierul Aviaţiei cu un total de 400 de apartamente pentru care s-au încheiat înscrierile în programul pilot în data de 10 ianuarie 2022, programul va fi extins pentru alte 2.000 de apartamente din celelalte cinci zone ale Sectorului 1 (câte 400 de apartamente pentru fiecare zonă). Ceea ce înseamnă un total de 2.400 de apartamente din tot Sectorul 1 care vor fi încălzite cu panouri fotovoltaice şi pompe de căldură până la sfârşitul acestui an.

În anii 2023 şi 2024 proiectul pilot „Termoficare de la Soare” va fi continuat prin intermediul unui program multianual de montare a panorilor fotovoltaice şi a pompelor de căldură în blocurile din Sectorul 1. Astfel, estimăm că în anul 2023 alte 8.000 de apartamente din Sectorul 1 vor beneficia de acest sistem ultramodern de încălzire a locuinţei, iar în anul 2024 încă 10.000 de apartamente.

„Locuitorii Capitalei se confruntă de câţiva ani cu probleme majore în furnizarea apei calde şi a căldurii cauzate de lipsa investiţiilor în modernizarea reţelei de termoficare din Capitală. La problemele specifice ale termoficării din Bucureşti se adaugă criza energetică mondială. Programul Termoficare de la Soare pe care noi l-am demarat reprezintă o soluţie reală la toate aceste probleme, o soluţie ultramodernă implementată cu succes în toată lumea. Astfel, vom reduce substanţial poluarea şi costurile suportate de către oameni şi le vom asigura acestora independenţă şi stabilitate energetică”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Criterii obiective şi cuantificabile de selectare a blocurilor
În acest program pot fi incluse doar blocurile din Sectorul 1 care sunt reabilitate termic. Toate asociaţiile de proprietari de la blocurile din Sectorul 1 reabilitate termic care doresc să beneficieze de acest sistem ultramodern de încălzire (cu excepţia blocurilor din Cartierul Aviaţiei pentru care înscrierile s-au realizat în perioada decembrie 2021-ianuarie 2022) se vor putea înscrie în program începând de astăzi, 06 aprilie 2022, folosind următoarele modalităţi: pe adresa de e-mail registratură@primarias1.ro , la sediul Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9 sau completând formularul online care este disponibil la următorul link- https://forms.gle/7WmtVL4LybXq1XDG6

Cererile trebuie să conţină datele asociaţiei şi adresa, numărul de etaje, numărul de scări şi numărul de apartamente, precum şi anumite informaţii care vor constitui criterii de selecţie obiective şi cuantificabile a blocurilor care vor intra în proiectul pilot: numărul mediu de persoane înregistrate la întreţinere, numărul total de copii (până în 14 ani) din imobil, valoarea facturii de încălzire, pentru a calcula costul pe persoană. În plus, un alt criteriu de selectare a blocurilor îl constituie temperatura medie a agentului termic livrat, precum şi numărul de apartamente debranşate de la Termoenergetica SA.

Pe baza acestor criterii, specialiştii Primăriei Sectorului 1 vor selecta 2.000 de apartamente (câte 400 în fiecare zonă) care vor intra în acest an în programul pilot „Termoficare de la Soare”, şi care se vor adăuga celor 400 de apartamente din Cartierul Aviaţiei (Zona 1).

Care este situaţia în prezent?
În prezent, Bucureştiul are o reţea de termoficare urbană extinsă (peste 950 de kilometri de reţea primară, alţi peste 2.900 de kilometri de reţea secundară şi peste 1.000 de puncte şi module termice) moştenită din perioada comunistă, care la momentul actual oferă apă caldă şi căldură cetăţenilor sub parametrii necesari, cu importante avarii la reţea, rezultând costuri finale semnificative care sunt suportate de către cetăţeni.

Contribuţia cetăţenilor, maximum 1.500 de lei/apartament

Pentru asigurarea energiei termice pentru o scară de bloc de 10 etaje, cu 40 de apartamente prin intermediul panourilor fotovoltaice şi a pompelor de căldură, costul estimat este de aproximativ 600.000 de lei, asigurând o capacitate fotovoltaică instalată de 20 kWp cu o producţie medie anuală de aproximativ 24 MWh şi pompe de căldură care pot genera, în medie, 60 kW de energie termică şi pot asigura în totalitate necesarul pentru acel imobil.

Costul estimat pentru fiecare apartament este de 15.000 de lei, din care Primăria Sectorului 1 va asigura 90% din sumă. Prin urmare, costurile maxime estimate pentru proprietari nu vor depăşi suma de 1.500 lei/apartament, care urmează să fie achitate eşalonat, pe o perioadă de 10 ani, rezultând astfel o plată de aproximativ 10 lei/apartament/lună.

Energie verde prin panouri fotovoltaice şi pompe de căldură

Prin programul „Termoficare de la Soare”, în blocurile din Sectorul 1 vor fi instalate pompe de căldură aer-apă sau sol-apă, în funcţie de situaţia din teren, şi vor fi montate panouri fotovoltaice pe terasele blocurilor, fără să fie afectată instalaţia internă de încălzire sau terasa blocului. Energia electrică produsă de panourile fotovoltaice este injectată în reţeaua naţională atunci când nu este folosită pe reţeaua locală, urmând ca aceasta să se poată compensa cu energia consumată în raport de 1:1, in temeiul OUG 143/2021.

Menţionăm faptul că nu există riscul ca terasa blocului să fie afectată deoarece vor fi folosite sisteme de montaj de tipul „Free Standing” prin care nu se găureşte terasa. Acest sistem este omologat şi certificat la nivel internaţional.

De asemenea, aceste panouri fotovoltaice nu vor afecta acoperişul întrucât greutatea întregului sistem este de aproximativ 25 de kg/mp, încadrându-se astfel, fără probleme, în limitele constructive ale unui imobil. Toate operaţiunile pentru instalarea sistemului au loc în spatii comune, sunt minim invazive şi nu implică lucrări în apartamentele individuale.

Pompele de căldură au o eficienţă medie de 300% convertind energia electrică şi căldura ambientală în energie termică utilizabilă (agent termic la temperaturi ridicate).

Facem precizarea că sistemul fotovoltaic furnizează energia electrică necesară funcţionării pompei de căldură, iar aceasta încălzeşte apa pentru uz casnic sub formă de apă caldă menajeră şi energie şi energie termică. Sistemul se poate automatiza pentru a funcţiona în paralel sau în serie cu Termoenergetica SA, iar debranşarea imobilului nu este necesară. Fiecare asociaţie de proprietari va avea posibilitatea să aleagă, în orice moment, modul în care doreşte să folosească noul sistem de încălzire.

În varianta 1, acesta poate să fie folosit gratuit, astfel încât energia produsă de sistemele solare, şi doar aceasta să fie folosită, fără un aport de la reţeaua naţională de distribuţie de energie electrică. În această situaţie, sistemul nu asigură necesarul de energie termică, ci doar completează cât de mult este posibil energia livrată de Termoenergetica.

În varianta 2, sistemul poate să fie folosit pentru a asigura tot necesarul de energie termică al imobilului. În cazul acesta, sistemul preia toata energia pe care o are disponibilă în sistemul centralizat de la Termoenergetica şi completează necesarul până la temperatura dorită.

Schimbarea celor două moduri de lucru se poate face oricând şi ori de câte ori se doreşte, prin apăsarea unui singur buton. În orice moment, se poate verifica ce cost a fost generat de consumul din reţeaua energetică naţională pentru o gestiune eficientă a costurilor.

Timp de cel puţin 8 luni/an, sistemul poate asigura tot necesarul de energie termică din surse regenerabile, fără niciun cost suplimentar pentru asociaţie, fără emisii de gaze cu efect de seră şi fără să genereze poluare la nivel local, pentru restul lunilor, energia electrică necesară este furnizată din reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.

Serviciul Imagine şi Cultură