Publicat: 1 Octombrie, 2019 - 14:46

Primăria sectorului 2 anunţă pe SICAP licitaţie pentru gestiunea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale, precum şi pentru măturatul, spălatul, întreţinerea şi deszăpezirea căilor publice din sector.

Contractul de delegare a gestiunii activităţii de salubrizare ar urma să aibă o durată de şapte ani, valoarea estimată fiind de 1.155.235.976 lei.

Contractul nu este împărţit în loturi. În cadrul criteriilor de atribuire, preţul ofertei reprezintă 70%, iar propunerea tehnică (respectarea standardelor de performanţă privind emisiile) - 30%.

Cifra medie de afaceri globală a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie să fie cel puţin egală cu 305.000.000 lei. Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat, în ultimii trei ani, servicii de natura şi complexitatea celor prevăzute în caietul de sarcini, cu o valoare anuală cumulată de minimum 152.500.000 lei fără TVA.

Obiectul contractului îl reprezintă:

* colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
* sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat;
* colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
* măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
* curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
* colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 

Tag-uri Institutii: