27 iunie 2022

Primarul Sectorului 5 a dispus ca Direcţia Corpului de Control al Primarului să efectueze verificări la Academia Copiilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a dispus ca Direcţia Corpului de Control al Primarului să efectueze verificări în privinţa modalităţii în care se desfăşoară Academia Copiilor, care se află sub directa coordonare a Asociaţiei Colorăm Zâmbete, proiect finanţat de Primăria Sectorului 5, prin Centrul Cultural şi de Tinere Ştefan Iordache.

În urma verificărilor efectuate, a reieşit faptul că proiectul demarat încă din 2018, intitulat Vara urbană, transformat ulterior în Academia Copiilor, nu a respectat normele Legii nr. 350/2005, privind fondurile nerambursabile, nici prevederile OUG nr. 51/1998 şi nici Legea 69/2000, toate acestea făcând referire la posibilitatea de a accesa finanţări nerambursabile de la autorităţile publice locale.

Toate aceste lucruri menţionate mai sus prevăd şi organizarea unui concurs de proiecte în urma căruia să se desemneze o asociaţie ce are ca principal obiect de activitate prestări de servicii educaţionale. Practic, Asociaţia Colorăm Zâmbete a primit finanţare în mod direct, fără ca alte asociaţii să beneficieze de oportunitatea de a presta astfel de servicii. Mai mult, Asociaţia Colorăm Zâmbete nu deţine codul CAEN impus de legislaţia în vigoare, pentru prestarea activităţii de învăţământ în domeniul cultural sau a altor forme de învăţământ, ci codul CAEN pentru prestarea de activităţi sportive, recreative şi distractive. Menţionăm că, potrivit legislaţiei în vigoare, mai exact Hotărârea de Guvern nr. 656/1997, codul CAEN este stabilit prin actul constitutiv al asociaţiei, şi nu poate desfăşura o altă activitate decât cea menţionată în acest act.

Totodată, o altă problemă sesizată în privinţa afterschool-ului Academia Copiilor, care se referă la siguranţa alimentară a elevilor înscrişi, o reprezintă interdicţia Asociaţiei de a oferi servicii de catering şi alimentaţie publică, întrucât aceasta nu deţine codul CAEN nr. 5621, care se referă la activităţi de alimentaţie-catering pentru evenimente.

Dorim să menţionăm că informaţiile transmise în spaţiul public de către Asociaţia Colorăm Zâmbete, referitoare la costul per elev pentru serviciile de afterschool, sunt eronate. Mai exact, Primăria Sectorului 5 suportă pentru fiecare elev înscris suma de 1.300 lei, contribuţia părinţilor este de 250 de lei pe lună pentru fiecare copil, în timp ce asociaţia nu contribuie cu nimic. Conform legislaţiei în vigoare, orice asociaţie trebuie să aibă un aport de minimum 10% din totalul proiectului.

Vă aducem la cunoştinţă că Primăria Sectorului 5 suportă, prin programul Şcoală după Şcoală, un cost de aproximativ 650 de lei per elev, pentru servicii similare. În aceste condiţii, de ce Primăria trebuie să plătească mai mult decât dublu pentru servicii de acelaşi tip, când poate extinde programul în mai multe şcoli, la costuri mai mici.

Având în vedere Hotărârea de Consiliu nr. 246 din 28.09.2018, în anexa căreia este menţionat în mod expres faptul că beneficiarii proiectului trebuie să aibă domiciliul pe raza Sectorului 5, din documentele depuse la dosarul de decont al cheltuielilor reiese că parte dintre copiii înscrişi la afterschool-ul Academia Copiilor îşi au domiciliul în judeţul Ilfov, Brăila, Olt, Giurgiu, Prahova, Argeş, cât şi în alte sectoare. În tot acest timp, elevi care au domiciliul în Sectorul 5, nu pot beneficia de servicii de tip afterschool, iar lista celor care şi-ar dori acest lucru nu este deloc una scurtă, având în vedere că în Sectorul 5, în clasele pregătitoare – clasa a VIII-a sunt înscrişi aproximativ 20.000 de elevi. Practic, există o discriminare clară a elevilor din sector care ar avea dreptul de a se înscrie la afterschool.

Totodată, HCL nr. 246 din 28.09.2018 prevede că în acest proiect se pot înscrie copiii din Sectorul 5 care provin din familii monoparentale sau cu venituri reduse, însă din cercetările efectuate de Corpul de Control al Primarului şi lipsa de răspunsuri din partea Asociaţiei Colorăm Zâmbete în privinţa selecţiei grupului ţintă, reiese că nu s-au efecutat verificări care să ateste aceste aspecte. Mai exact, au fost admişi şi elevi a căror situaţie financiară, dar şi familială nu se încadrează în normele Hotărârii Consiliului Local, în timp ce copii care ar fi avut o reală nevoie de astfel de servicii, nu se pot înscrie în acest proiect.

În prezentarea proiectului Academia Copiilor se menţionează că Asociaţia Colorăm Zâmbete a pus la dispoziţie cu titlu gratuit sediul situat în Petre Ispirescu nr.62, conform acordului de colaborare. Însă, în data de 27.06.2018, Centrul Cultural şi de Tineret Ştefan Iordache a încheiat un contract de închiriere pe imobilul mai sus menţionat, pentru care a plătit o chirie de 51.900 lei lunar, pe parcursul a două luni, iar ulterior s-a plătit suma de 40.000 lei lunar. Deşi nu există menţionat în HCL nr. 246 din 28.09.2018 că activitatea proiectului se va desfăşura în două locaţii, Primăria Sectorului 5, prin Centrul Cultural şi de Tinere Ştefan Iordache a plătit chirie pentru un al doilea spaţiu, chirie ce se ridică la suma de 30.000 lei lunar.

În urma controlului efectuat de Camera de Conturi Bucureşti, asupra ordonatorului principal de credite (Primăria Sectorului 5), aceasta a dispus recuperearea prejudiciului şi sistarea finanţărilor pentru asociaţiile ce nu sunt de utilitate publică, conform art. 46 din OUG 26/2000, coroborat cu art. 14, alin. 2-3, respectiv art. 54, alin. 5, din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi art. 92, alin. 1 şi 2, litera E din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ. Aceleaşi prevederi se aplică şi ordonatorilor terţiari, respectiv şi în cazul Centrului Cultural şi de Tineret Ştefan Iordache. Acest lucru înseamnă că, la acest moment, Centrul nu mai poate suporta cheltuieli către o asociaţie ce nu respectă normele menţionate mai sus, adică pentru asociaţiile ce nu sunt de utilitate publică.

Menţionăm că în data de 24.12.2020, reprezentanta Asociaţiei Colorăm Zâmbete ameninţa în mod direct Primăria Sectorului 5 cu proteste, în cazul neplăţii celor două facturi restante, neplătite de fosta administraţie, deşi Primăria, prin Centrul Cultural şi de Tinere Ştefan Iordache efectuase plăţile, sumele de bani aferente regăsindu-se în Trezoreria Primăriei Sector 5, iar durata de transfer a fondurilor de la Trezorerie în alte conturi este de aproximativ două zile. Ulterior acestui aspect, la ultima şedinţă ordinară de consiliu din luna ianuarie, Asociaţia a organizat un protest în faţa Primăriei, la care au participat mai mulţi părinţi, fiind invitaţi de reprezentanţi ai instituţiei într-o sală de şedinţe pentru discuţii şi pentru a le aduce la cunoştinţă situaţia reală a acestei asociaţii. Mai mult, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a invitat în cadrul şedinţei Consiliului Local Sector 5 un reprezentant al Asociaţiei Colorăm Zâmbete, dar şi un reprezentant al părinţilor. Cele două persoane au luat cuvântul în faţa consilierilor locali şi a primarului, iar reprezentantul părinţilor a afirmat că îşi doreşte ca asociaţia să intre în LEGALITATE pentru a putea funcţiona. Practic, şi părinţii au recunoscut că Asociaţia Colorăm Zâmbete nu respectă legea.

Un alt factor important de menţionat este acela că Asociaţia Colorăm Zâmbete a beneficiat de finanţări şi din partea altor entităţi subordonate Consiliului Local Sector 5, pentru prestarea de activităţi în cadrul unor altor proiecte, fiind subcontractor pe activităţi precum dans, karate şi cursuri de limba engleză. Practic, Asociaţiei i-au fost „dăruite” frecvent sume importante din banii locuitorilor Sectorului 5, ceea ce ne duce cu gândul că finanţările au fost atribuite pe baza unor favoritisme politice.

Nu în ultimul rând, menţionăm că în cadrul Complexului Multifuncţional Sf. Andrei, o instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5 care oferă sprijin atât medical, cât şi educational tuturor cetăţenilor sectorului, există un proiect care prevede înfiinţarea unui afterschool. Acesta este deja în amenajare într-un spaţiu generos, aflat la etajul al II-lea în incinta Centrului Liberty – o locaţie care permite accesul facil al cetăţenilor, oferind totodată condiţii moderne şi la cele mai înalte standarde pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale pentru copii. În cadrul acestui afterschool vor putea fi înscrişi aproximativ 400 de elevi. Menţionăm că proiectul pentru acest centru se află într-o formă foarte avansată, la ora actuală el fiind realizat în proporţie de peste 70% şi urmând ca, imediat după aprobarea bugetului, aceste lucrări să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, pentru a putea veni în sprijinul copiilor şi părinţilor din sectorul nostru.

Precizăm, de asemenea, că aceste activităţi se vor desfăşura prin Centrul Multifuncţional Sf. Andrei cu angajaţi proprii şi cu cheltuieli minime, la cele mai înalte standarde de calitate. Mai mult, Centrul are posibilitatea de a oferi transport gratuit pentru elevii care vor beneficia de serviciile afterschool-ului. Ţinem să precizăm că centrul nu plăteşte chirie, doar utilităţi, iar copiii şi părinţii vor beneficia de servicii gratuite.

Programele recreative oferite de Complex, îndeosebi Programul ,,Grădiniţa de vară”, au venit în sprijinul celor peste 5000 de copii şi părinţi, reprezentând, până la ora actuală, un real succes. Un alt aspect foarte important este faptul că vor fi implicate cadrele didactice din unităţile şcolare ale Sectorului 5.

Conducerea Primăriei Sectorului 5, prin Primarul Cristian Popescu Piedone, face apel la părinţii din sector, pentru a nu se lăsa manipulaţi emoţional. Toate aceste proiecte sunt susţinute tot din visteria sectorului, adică din buzunarul cetăţenilor. Primăria îşi doreşte să ofere servicii şi activităţi educaţionale la standarde europene, însă nu prin a risipi banii locuitorilor şi pentru a atribui finanţări preferenţiale pentru anumite asociaţii care nu îndeplinesc condiţiile legii.