Publicat: 13 Noiembrie, 2017 - 21:17
Share
Corespondență din Bruxelles de la Carmen Dinu

Douăzeci și trei de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat luni, la Bruxelles, să pună bazele unei cooperări extinse în domeniul securității, prin semnarea notificării intenției lor de a crea Cooperarea Structurată Permanentă (PESCO), document care pune bazele unei așa-numite uniuni a apărării europene. România a fost reprezentată de ministrul de externe Teodor Meleşcanu, şi ministrul apărării naționale, Mihai Fifor.

O decizie finală de lansare a 'uniunii apărării' urmează să fie luată în cadrul reuniunii Consiliul European de iarnă, din luna decembrie. Participarea la această inițiativă este voluntară pentru statele UE. Irlanda, Portugalia și Malta sunt încă în proces de luare a deciziei de aderare sau nu la acest proiect, în timp ce este de așteptat ca Danemarca și Marea Britanie, care au un statut special de opt-out, să nu participe. Londra a încercat constant să blocheze cooperarea europeană în domeniul apărării, de teamă că acest lucru ar putea duce la crearea unei armate a UE. Uniunea Europeană subliniază că PESCO este complementară cu NATO, organizație din care fac parte 22 dintre cele 28 de state membre ale UE. Potrivit Reuters, propunerile referitoare la PESCO includ un comandament medical european și o rețea de centre logistice în Europa, crearea unui centru european de reacție la crize și pregătiri comune ale ofițerilor militari.

Potrivit ministrului Teodor Meleșcanu lansarea PESCO semnifică începutul unor dezvoltări pe care România le dorește a fi cât mai cuprinzătoare la nivelul statelor membre. Oficialul român a exprimat aprecierea pentru progresul obținut până în acest proces de consolidare a dimensiunii de securitate și apărare a UE şi a subliniat importanța principiilor transparenței și solidarității, precum și a unei abordări echilibrate, care să asigure dezvoltarea capabilităților de apărare necesare pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale tuturor statelor membre. Meleşcanu a menţionat totodată că „asigurarea complementarităţii cu NATO este esenţială” şi că „PESCO ar trebui să contribuie, de asemenea, la consolidarea cooperării UE-NATO în domenii diverse, cum este cel al dezvoltării capabilităţilor. Obiectivul trebuie să fie nu numai evitarea duplicărilor, dar şi îmbunătăţirea sinergiilor şi armonizarea priorităţilor UE-NATO”.

 

Etapa semnării Notificării PESCO se înscrie în seria deciziilor de implementare a obiectivelor Strategiei Globale a UE pentru Politică Externă și Securitate Comună, proces în care România s-a implicat activ. Participarea țării noastre la PESCO a fost aprobată prin decizia Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din 17 octombrie 2017.

 

Ceremonia de semnare a acestor scrisori a avut loc loc înaintea reuniunii comune a miniștrilor afacerilor externe și miniștrilor apărării. În prealabil, miniștrii de Externe au discutat despre dimensiunea comunicării strategice, iar miniștrii Apărării au discutat despre cooperarea UE-NATO împreună cu secretarul general, Jens Stoltenberg.

 

Dincolo de notificarea formală privind PESCO, miniștrii de Externe și ai Apărării își ”reconfirmă angajamentul în sprijinul dezvoltării instrumentelor civile ale gestionării crizelor, pentru a răspunde la conflicte și crize, a consolida capacitățile partenerilor și a contribui la protecția UE și a cetățenilor acesteia. (…) Din perspectiva României, este importantă creșterea rolului UE atât în abordarea amenințărilor tradiționale, cât și a celor de dată recentă (hibride, cibernetice, terorism, gestionarea frontierelor, securitate maritimă), cu accent pe consolidarea capacităților de care dispun partenerii și în sprijinul rezilienței acestora”.

 

Ce este PESCO?

PESCO reprezintă o formă intensificată de cooperare pe dimensiunea Politicii de Securitate și Apărare Comună, în domeniul dezvoltării capabilităților de apărare la nivel european, oferind posibilitatea ca statele membre care îndeplinesc criterii avansate în domeniul capabilităților militare să își asume angajamente suplimentare. Cooperarea Structurată Permanentă – este prevăzută la articolele 42(6) și 46 din Tratatul UE și permite statelor dispuse să se angajeze într-o cooperare militară mai puternică să o facă fără a aștepta consensul tuturor și fără a diviza Uniunea. În conformitate cu prevederile tratatului, PESCO este o opțiune valabilă pentru toate statele membre care sunt decise să își asume angajamente unul față de celălalt, în spiritul integrării europene. PESCO ar urma să funcționeze sub cadrul existent în UE și să devină piatra de temelie a unei arhitecturi de securitate pentru întreaga Europă. PESCO este instituit de Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii.

 

 Bruxelles, 13 nov,