Publicat: 3 Iunie, 2019 - 20:00
Care mobilizează aproape 90 mld EUR pe an

Comitetul Economic și Social European (CESE) solicită statelor membre ale UE să creeze un mediu propice filantropiei, în conformitate cu libertățile și drepturile fundamentale ale UE, și să o promoveze ca formulă recunoscută și responsabilă din punct de vedere social de contribuție la binele public sau la bunăstarea celorlalți.

În recentul său aviz pe tema filantropiei și a potențialului încă neexploatat al acesteia în Europa, CESE recomandă, de asemenea, ca susținerea activităților filantropice transfrontaliere să constituie o prioritate atât pentru UE, cât și pentru statele membre. Spre deosebire de societățile comerciale, fundațiile filantropice și donatorii privați nu pot beneficia de avantajele pieței unice, astfel încât le este greu să își extindă activitatea caritabilă dincolo de frontiere.

Acest aviz exploratoriu a fost solicitat de către actuala Președinție română a UE, care a inclus filantropia printre prioritățile sale.

Este pentru prima dată când CESE elaborează un aviz dedicat în întregime filantropiei, activitate care s-a dezvoltat rapid în Europa în ultimele trei decenii. Cifrele arată că în Europa există peste 147 000 de „fundații de interes public” înregistrate, cu cheltuieli anuale de aproape 60 miliarde EUR.

Alte studii semnalează că contribuțiile filantropice din Europa se ridică la cel puțin 87,5 miliarde EUR anual, aceasta reprezentând doar o estimare modestă. Având în vedere evoluțiile tehnologice, cum ar fi finanțarea participativă și platformele de comunicare socială, precum și multiplicarea investițiilor sociale și a instrumentelor de inovare socială, aceste contribuții vor continua să crească.

Raportorul avizului, Petru Sorin Dandea, a declarat: „Mecanismele de stimulare a filantropiei și un mediu global favorabil sunt însă esențiale pentru crearea unei culturi a donației. Aceasta presupune instituirea unei culturi sociale și a unui mediu juridic propice, care să stimuleze angajamentul filantropic”.

„Recunoaștem pe deplin complementaritatea și valoarea adăugată inovatoare pe care le poate aduce filantropia la coeziunea socială, prin promovarea valorilor comune, astfel încât societatea noastră să devină mai rezilientă”, a adăugat Dandea.

CESE subliniază că filantropia nu se poate substitui unui stat al bunăstării și unor sisteme puternice de protecție socială, întemeiate pe justiție fiscală și pe politici eficace de ocupare a forței de muncă. El consideră că acestea ar trebui consolidate și dezvoltate în continuare, ceea ce ar îmbunătăți, totodată, capacitatea organizațiilor filantropice de a „acoperi lacunele” și de a completa finanțarea în domenii de nișă în care lipsește sprijinul public.

De asemenea, CESE a subliniat că în cadrul acțiunilor filantropice trebuie încurajată transparența.

Avizul subliniază faptul că filantropia prezintă o mare diversitate. Sectorul filantropic din Europa cuprinde diverse tipuri de donatori și entități filantropice și include cauze de interes public care merg de la finanțarea cercetării, a inovării și a artelor la integrarea persoanelor cu handicap, chestiunile legate de minorități, promovarea drepturilor omului, a proiectelor de justiție socială și a întreprinderilor din economia socială.

Activitățile filantropice vor avea un impact mai mare dacă vor fi susținute de autoritățile publice, a afirmat Dandea.

CESE observă că unele guverne naționale din UE reduc spațiul de manevră al organizațiilor filantropice, prin introducerea de norme mai rigide sau prin impunerea de restricții asupra activității lor. În opinia CESE, astfel de limitări ar putea duce la „scăderea încrederii publice în rolul important jucat de societatea civilă în promovarea dezvoltării societății în ansamblu”.

Introducerea unor restricții privind finanțarea externă în unele țări din UE împiedică, de asemenea, efectuarea de investiții filantropice transfrontaliere, iar statele membre nu aplică încă în mod nediferențiat și judicios principiile nediscriminării fiscale organizațiilor filantropice care încearcă să își desfășoare activitatea la nivel transfrontalier.

„Mesajul nostru este că activitatea filantropică și acțiunea cetățenească nu trebuie descurajate și că trebuie oferite stimulente pentru donații private în favoarea cauzelor de interes public, în contextul justiției fiscale”, a subliniat dl Dandea.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: