Publicat: 26 Ianuarie, 2018 - 13:49
Share

În ultima săptămână, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 a anunţat lansarea a 12 apeluri pentru depunerea cererilor de finanţare dedicate dezvoltării sectorului pescăresc din teritoriul ITI Delta Dunării.

Pe toate cele 12 linii de finanţare sunt puse în prezent la dispoziţia potenţialilor beneficiari aproximativ 27 de milioane de euro.

Astfel, se doreşte creşterea competitivităţii şi sustenabilităţii sectorului pescăresc.

Strategia Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 îşi propune în principal creşterea producţiei în acvacultură şi procesare. De asemenea, îşi propune creşterea profitabilităţii operatorilor, conservarea biodiversităţii şi protecţia mediului, menţinerea şi crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescăreşti.

- Finanţare de 18 milioane de euro pentru investiţii în acvacultură
Pentru Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură, bugetul pus la dispoziţia potenţialilor beneficiari este de 18 milioane de euro. Sunt aici incluse toate tipurile de investiţii legate de valoare adăugată a produselor, creşterea producţiei şi a eficientei resurselor. Solicitanţi eligibili sunt întreprinderile şi ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii. Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 4 milioane de euro.
De asemenea, teritoriul ITI Delta Dunării primeşte 3 milioane de euro pentru Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - pe Măsura IV.4, 1.200.000 de euro fiind disponibili pentru componentele - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă şi activităţi de marketing.

- Serviciile de consiliere cu privire la strategii de afaceri şi marketing, alocare de 400.000 de euro
Pe apelul dedicat Măsurii I.2 - Servicii de consiliere pot aplica pentru obţinerea sprijinului financiar nerambursabil pescarii - persoane fizice sau juridice, organizaţii de pescari inclusiv organizaţii de producători în activităţi din domeniul pescuitului.
Sunt eligibile activităţi care contribuie la îmbunătăţirea performanţei şi a competitivităţii generale a operatorilor în scopul promovării pescuitului durabil ca: studiile de fezabilitate şi serviciile de consiliere care evaluează viabilitatea proiectelor potenţial eligibilie; furnizarea de servicii de consiliere cu privire la strategii de afaceri şi marketing şi sustenabilitatea mediului.
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 150.000 de euro.

- Se dau bani şi pentru adăposturi şi restaurante pescăreşti
Alocarea financiară pentru cei care vor dezvolta proiecte pe componenta promovarea pescuitului durabil este de 1.600.000 de euro iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect pe Măsura 6.1 - Diversificarea veniturilor şi noi forme de venit este de 150.000 de euro.
Sunt finanţate investiţii în turismul cu undiţa, restaurante cu specific pescăresc, servicii de mediu aferente pescuitului. Pot beneficia de sprijinul financiar pe acest palier pescarii persoane fizice autorizate sau juridice care înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activităţi.
Pentru Măsura I.23. - investiţii de îmbunătăţire a infrastructurii porturilor de pescuit şi a halelor de licitaţii sau a locurilor de debarcare şi a adăposturilor; construirea de adăposturi, pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor, alocarea financiară este de 2.000.000 de euro.

Cine poate beneficia: organisme de drept public; pescari sau organizaţii de pescari sau asociaţii de pescari; ONG în parteneriat cu organizaţii de pescari sau cu asociaţii de pescari; organizaţii de producători, asociaţii de organizaţii de producători sau organizaţii interprofesionale; alte tipuri de beneficiari privaţi care au activităţi în domeniul pescuitului.
Condiţiile de accesare a finanţărilor sunt detaliate în ghidurile specifice disponibile pe http://www.itideltadunarii.com/.

Tag-uri Nume: