Publicat: 1 Februarie, 2016 - 21:03
Share

Grupul parlamentar Liberal și-a stabilit în cadrul ședinței de luni, 1 februarie 2016, prioritățile legislative din actuala sesiune parlamentară.

Obiectivele legislative vizează:

Legea dării în plată: PNL susține modificarea actualului text al proiectului de lege, la solicitarea Președintelui României, în vederea definirii cu o mai mare claritate a beneficiarilor prevederilor cuprinse in textul în cauza. PNL susține Legea dării în plată și propune formarea unei comisii de analiză (alcătuită din reprezentanți ai partidelor parlamentare, BNR, ARB, ANPC, societatea civilă), cu scopul de a formula un set de amendamente pentru îmbunătățirea actualei forme a proiectului de lege.

Propunerea legislativă cu privire la reprezentarea de gen în politică: PNL propune introducerea unei cote de gen minimă, de 30% atât în cazul femeilor, cât și în cel al bărbaților, care se constituie într-o condiție pentru validarea listelor de candidați la alegerile locale si parlamentare. PNL va aplica la alegerile din anul 2016, prevederile cuprinse în această propunere, chiar și în eventualitatea în care, Parlamentul nu va putea adopta acest proiect în timp util. Această măsură va stimula semnificativ, în prezentul context social, participarea politică a femeilor și implicarea în decizia publică.

Completarea legii privind votul prin corespondență: La inițiativa și prin eforturile PNL s-a adoptat Legea votului prin corespondență pentru alegerile parlamentare, chiar în condițiile piedicilor puse constant de PSD. PNL va face toate demersurile necesare la nivelul Parlamentului României, pentru ca votul prin corespondență să poate fi funcțional și pentru scrutinul prezidențial din anul 2019. PNL își asumă acest obiectiv, în condițiile în care pentru cetățenii României cel mai important vot este cel acordat pentru alegerea Președintelui României.

Legea prevenției în sănătate: Prezentul proiect de lege a apărut în urma unor inițiative, programe și dezbateri ale PNL care au evidențiat o preocupare constantă față de starea de sănătate a populației și viitorul acesteia. PNL consideră că Legea prevenției în sănătate trebuie să devină o politică publică națională, care să fie susținută permanent și pentru o perioadă îndelungată (10-20 de ani) de statul român pentru a avea impactul scontat. Actul normativ este important întrucât introduce o noutate în materie de responsabilizare a statului în ceea ce privește prevenția în sănătate, stabilind o singură instituție cu atribuții în domeniu și eliminând existența de competențe paralele și difuze sau slaba delimitare a rolului actorilor implicați în prezent în activitatea de prevenție. Această instituție se creează prin reorganizarea instituțiilor existente în Ministerul Sănătății și nu presupune creșterea cheltuielilor.

Legea holdingului: Statuarea unui regim de holding va încuraja păstrarea în țară a capitalului autohton, având ca efect creșterea atractivității României pentru investitorii străini și favorizarea acumulării capitalului autohton/local, dar cel mai important aspect se referă la asigurarea finanțărilor în interiorul holdingurilor. De asemenea, mai multe IMM-uri, cu capital autohton, s-ar putea constitui în holdinguri, beneficiind astfel de creșterea cifrei de afaceri, a puterii lor de negociere și furnizării și creditării și a eficientizării operațiunilor de administrare.

Propunere legislativă privind reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuțiilor sociale: Este o măsură care va stimula angajatorii și va reduce fiscalitatea cu forța de muncă. Angajatorul va putea păstra sau crea locuri de muncă și ar putea angaja șomeri. Astfel, aceștia nu ar mai căuta diverse forme de ocolire a angajărilor pe bază de contract de muncă, ceea ce va conduce la scăderea evaziunii fiscale în ceea ce privește plata contribuțiilor.

Legea privind conversia în lei a creditelor în valută: Este de apreciat faptul că unele bănci comerciale nu au așteptat adoptarea unei astfel de legi din partea Parlamentului și deja și-au invitat clienții în vederea negocierii și conversiei creditelor din valută în lei. Sunt bănci pentru care creditele în valută nu mai reprezintă o problemă. Dacă toate băncile comerciale ar fi procedat onest în relația cu proprii clienți, nu credem că o astfel de lege ar mai fi fost oportună. PNL va susține o astfel de lege numai după o atentă analiză și dezbatere cu mai mulți actori instituționali (BNR, solicitări de clarificări către BCE, ARB etc.), astfel încât, obiectivele generoase ale acestei propuneri să nu se transforme în risc nici pentru debitori și nici pentru bănci.

Legea pentru creșterea transparenței decizionale: PNL consideră că transparența decizională implică cooptarea tuturor actorilor instituționali în procesul de decizie și nu numai a actorilor care vor aplica legea, ci și a celor asupra cărora se vor răsfrânge efectele legii. În România, foarte multe legi neacceptate de societate, nu și-au îndeplinit obiectivele — a se vedea legile asupra cărora unele guverne și-au angajat răspunderea; respectarea termenelor; respectarea opiniilor; obligativitatea, pentru proiecte structurale, nu numai a indicării sursei de finanțare, dar și a elaborării unor studii de impact și a unor proiecte pilot.

Întreaga activitate legislativă a grupului parlamentar liberal din Camera Deputaților are ca principale obiective, după cum se poate constata, în primul rând crearea unui cadru de dialog deschis dintre cadrul decizional și societatea civilă, prin respectarea valorilor și principiilor pentru care au fost desemnați prin vot parlamentarii săi.

Prioritățile legislative liberale au un unic sens și vizează societatea românească în ansamblu, prin măsuri pozitive, elaborate pentru a crea stabilitate și dezvoltare pe termen mediu și lung.

1 februarie 2016