22 ianuarie 2022

Pro Agro şi UNCSV: Senatul decide ca România să fie vândută la bucată

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Comisia Juridică de la Senat, prin doamna Iulia SCANTEI, fără vreo discuţie prealabilă, fără vreo dezbatere, dar şi fără vreo motivare, refuzând discutarea în cadrul Şedinţei Comisiei Juridice pe proiectul de Lege nr. 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, actualizată la zi.

Prin aprobarea în formă tacită a acestui proiect legislativ, L 107/2021 se vor elimina toate măsurile de protecţie în favoarea statului român, vom ajunge la 7 milioane de ha arabil, din 9.4 milioane de ha, deţinute de străini, fapt atenţionat deja anterior, de către noi şi pe 12 mai a.c. (https://www.capital.ro/7-din-cele-94-milioane-de-ha-de-teren-arabil-risca-sa-fie-detinute-de-straini-pana-in-2030.html).

Este inexplicabil cum în Comisia de Agricultură de la Senat, urmare a dezbaterilor, absolut toţi membrii de la toate partidele, inclusiv cei care au fost iniţiatori ai proiectului, au înţeles că proiectul legislativ în forma iniţială afectează profund fermierii din ţara noastră, integritatea teritorială şi suveranitatea României, au venit şi acceptat propuneri constructive de îmbunătăţire, pe care le-au aprobat şi transmis către Comisia Juridică pentru raport comun, iar Preşedinta Comisiei Juridice nu a dat curs solicitării transmise de Comisia de Agricultură şi inclusiv de noi.

Obiectivul de interes naţional al acestui proiect legislativ, este să reducă şi să combată specula cu terenuri şi fenomenul de acaparare a terenurilor din România, fiind exemplul negativ cel mai elocvent din UE.

Ne manifestăm profunda dezamăgire şi indignare faţă de această decizie, deoarece nu s-a ţinut cont de nenumăratele solicitări transmise până în acest moment, ultima solicitare fiind transmisă pe 27.05.2021, în care v-am menţionat că dorim dezbateri.

Vânzarea terenului străinilor, constituie un atentat la caracterul naţional, la unitatea şi indivizibilitatea teritoriului României, la suveranitatea, independenţa şi securitatea României ca ţară, a poporului român ca naţiune; consecinţe nefaste ale faptei incriminate de Legea nr.51/1991 (republicată în 18.03.2014) privind securitatea naţională a României, care prevede următoarele:
Art. 3. Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României următoarele:
a) planurile şi acţiunile care vizează suprimarea sau slăbirea suveranităţii, unităţii, independenţei sau indivizibilitaţii statului român.

Vânzarea la străini a terenurilor agricole şi silvice din cuprinsul României, s-a făcut şi se face cu încălcarea flagrantă a Constituţiilor României din 1991 şi 2003, care au prevăzut şi prevăd următoarele:
Art.1 (1). România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
Art.3(1). Teritoriul României este inalienabil(De neînstrăinat).

Consecinţele nefaste pentru România mentionate mai sus, au fost şi sunt cauzate de faptul că teritoriile vândute la străini dobândesc atributele prevăzute de Codul Civil, român şi de codurile civile ale celorlalte ţări UE, atribute decurgând din următoarele prevederi: „VANZAREA este contractul prin care vânzătorul transmite cumpărătorului Proprietatea unui bun în schimbul unui preţ”. (art. 1650, NCC); „PROPRIETATEA PRIVATĂ este dreptul titularului de a POSEDA, FOLOSI ŞI DISPUNE de un bun Exclusiv, ABSOLUT ŞI PERPETUU”. (Art. 555 NCC); „PROPRIETATEA TERENURLUI SE ÎNTINDE asupra subsolului şi a spaţiului de deasupra terenului”. (Art. 550, NCC).

Teritoriile vândute străinilor devin proprietăţi private ale entităţilor cumpărătoare străine, teritorii posedate şi folosite de acestea exclusiv, absolut şi perpetuu în acord cu interesele lor şi ale ţărilor lor de origine. Prin Vânzare, teritorile respective ies de sub suveranitatea de stat a României, urmare a caracterului exclusivist dintre atributele proprietarului străin asupra terenurilor cumpărate (în baza conceptelor prezentate mai sus) şi atributele de suveranitate ale statului român (atribute avute anterior vânzării) pe care le prezentăm în cele ce urmează:
„Suveranitatea de stat este supremaţia unică deplină şi indivizibilă a puterii de stat în limitele frontierelor teritoriale şi independenţa acestuia în raport cu orice altă putere în ceea ce priveşte dreptul exclusiv şi inalienabil al statului de a-şi stabili şi realiza de sine stătător politica sa internă şi externă, de a-şi exercita funcţiile, de a-şi îndeplini măsurile practice de organizare a vieţii sociale interne şi a relaţiilor sale externe, în baza respectării suveranităţii altor state, a principiilor şi normelor de drept internaţional, acceptate prin acordul său de voinţă”. ( www/legislaţie/drept/Suveranitate );
Totodată statele străine de origine a cumpărătorilor dobândesc atributele suveranităţii asupra teritoriilor cumpărate de resortisanţi săi în baza următoarelor concepte:
„Cetăţenii sunt adevăraţi deţinători de drept ai suveranităţii, pe care o deleagă unor reprezentanţi aleşi prin vot universal. (Delegarea include şi proprietatea cetăţeanului deoarece „dreptul de proprietate este parte componentă şi inseparabilă a drepturilor omului, proprietatea reprezentând cea de-a doua latură a fiinţei umane) „.

Creşterea în continuare a suprafeţelor vândute la străini din teritoriul României (ritmul de până acum confirmă acest lucru) pune în pericol însăşi EXISTENŢA ROMANIEI CA ŢARĂ şi a POPORULUI ROMÂN CA NAŢIUNE.

Aceasta, deoarece O ŢARĂ, O NAŢIUNE EXISTĂ DACĂ ARE ŞI ATATA VREME CAT ARE UN TERITORIU PROPRIU; TERITORIUL FIIND UNUL DIN ELEMENTELE COMPONENTE NECESARE, DEFINITORII ŞI INSEPARABILE ALE ORICĂREI ŢĂRI ŞI NAŢIUNI, INCLUSIV ALE ŢĂRII ROMANIA ŞI NAŢIUNII ROMANE.(Exemple: evreii, palestinienii de-a lungul istoriei lor).

Ţările dezvoltate din vestul şi nordul Europei sunt protejate împotriva acestui fenomen de nivelul de dezvoltare economică şi socială ridicat şi stabil, de preţurile mari şi relativ egale ale terenurilor, condiţii la care au mai adăugat şi alte restricţii. Ţările central şi est-europene: Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Ţările Baltice, au adoptat măsuri de restricţionare severe.

ROMÂNIA CE FACE?
Scoate măsurile de protecţie pentru ca fondurile de investiţii să vândă către alte fonduri de investiţii cca. 500.000 ha.

PROTESTĂM ÎMPOTRIVA ADOPTĂRII TACITE!
TRECEREA TACITĂ A LEGII VANZĂRII TERENURILOR ESTE ÎN AVANTAJUL FONDURILOR DE INVESTIŢII!!!

Facem un apel la:
Dna. Iulia SCANTEI, Preşedinte Comisia Juridică, Senatul României.
Dna. Anca DRAGU, Preşedinta Senatului României
Dlui. Ludovic ORBAN, Preşedinte PNL
Dlui. Dan BARNA, Copreşedinte USR-PLUS
Dlui. Dacian CIOLOŞ, Copreşedinte USR-PLUS
Dlui. Kelemen HUNOR, Preşedinte UDMR
Dlui. Marcel CIOLACU, Preşedinte PSD

Mai există şansa ca mâine, 17.06.2021, în ultima zi, să fie dezbătut în cadrul Comisiei Juridice raportul comun cu Comisia de Agricultură pe L 107/2021 care să preia amendamentele aduse.

Vă rugăm să întreprindeţi toate demersurile legale, pentru a dezbate acest proiect legislativ de mare importanţă pentru România, în Senatul României şi să fim invitaţi la aceste discuţii.

Cu respect,
Ionel ARION, Preşedinte Federaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară şi Servicii Conexe din România – ,,PRO AGRO”
Mircea Băluţă, Preşedinte Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – ,,UNCSV”

Comunicat de presă – Pro Agro şi UNCSV