25 octombrie 2021

Proba scrisă a examenului naţional pentru definitivare în învăţământ (sesiunea 2021)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Proba scrisă din cadrul examenului naţional pentru definitivare în învăţământ, sesiunea 2021, se va desfăşura miercuri, 14 iulie, începând cu ora 9:00, la centrul de examen de la Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Bistriţa.

În judeţul Bistriţa-Năsăud proba se va desfăşura la 27 de discipline. Au fost admişi la proba scrisă şi sunt aşteptaţi să participe cei 111 candidaţi (dintr-un total de 120 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar), care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii:

* efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an

* calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”

* media aritmetică a notelor obţinute la inspecţia la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Candidaţii vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 şi, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil. În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naţionale, referitoare la normele de prevenire şi combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidaţi înscrişi sunt: învăţământ preşcolar în limba română (37), învăţământ primar în limba română (19), educaţie fizică şi sport (13).

Primele rezultate vor fi afişate în data de 21 iulie, în centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 şi 22 iulie. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat, în data de 28 iulie.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puţin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

Biroul de presă
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud