25 iunie 2022

Procedura de achiziţie publică pentru lucrările de „Restaurare parţială faţadă şi acoperiş la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primăria Municipiului Ploieşti a demarat procedura de achiziţie publică pentru lucrările de „Restaurare parţială faţadă şi acoperiş la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”

Anunţul de participare şi documentaţia de atribuire, aferente acestei achiziţii publice, au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Clădirea Colegiului National „Ion Luca Caragiale” se află în zona de rezervaţie istorică şi arhitecturală a Municipiului Ploieşti, fiind un monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, înscris în lista monumentelor istorice din judeţul Prahova. Aceasta a fost construită în perioada 1926-1936 după planurile şi sub supravegherea arhitectului Toma T. Socolescu.

Imobilul este format din trei corpuri de clădire, dispuse pe două laturi ale unui lot de formă rectangulară, adiacent străzilor Gheorghe Doja şi Soarelui.

La această dată, acoperişul clădirii din strada Gheorghe Doja este afectat de coroziune, ceea ce a dus la deteriorări majore ale plafoanelor interioare la etajul II, la bibliotecă şi la nivelul scării monumentale. De asemenea, starea proastă a lucarnelor de la învelitoare şi neetanşeitatea învelitorii au determinat degradarea asterelii din pod, iar la mansardă, în zona camerelor de cămin, tabla acoperişului este perforată, unele camere neputând fi folosite.

Deoarece au apărut degradări semnificative la nivelul finisajelor exterioare şi interioare ale pereţilor, cum ar fi fisuri în planul pereţilor şi la nivelul acoperişului la clădirea Colegiului Naţional ,,I. L. Caragiale”, în anul 2017, municipalitatea a procedat la achiziţia serviciilor de întocmire a D.A.L.I – Restaurare parţială faţadă şi acoperiş la clădirea Colegiului National „Ion Luca Caragiale”. În anul 2020, Municipiul Ploieşti a procedat la achiziţia proiectului tehnic – Restaurare parţială faţadă şi acoperiş la Colegiul National „Ion Luca Caragiale”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.469/2021 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii – Restaurare parţială faţadă şi acoperiş la clădirea Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/2021.

Valoarea estimată a achiziţiei publice demarată de municipalitatea ploieşteană este de 5.833.700,58 lei fără T.V.A, iar finanţarea obiectivului se va face din fonduri aprobate conform Listei obiectivelor de investiţii din credit CEC-2022.

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuţia tuturor lucrărilor identificate în proiectul tehnic şi caiet de sarcini. Durata contractului de execuţie a lucrărilor este de 24 luni de la emiterea ordinului de începere a acestora.

Ofertantul va prezenta o propunere tehnică, clară şi concisă, prin care va descrie punct cu punct modul în care vor fi executate lucrările, în conformitate cu cerinţele proiectului tehnic şi caietului de sarcini.

Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, precum şi alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului.

DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ

Sursa foto: Facebook Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”