Publicat: 18 Aprilie, 2018 - 11:49
Share

Primăria Sectorului 3, prin Direcția Cultură, Sport și Tineret, a demarat procedura de selecție de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 3, pe anul 2018.

Astfel, până pe 15 mai, la ora 12.00, persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial pot depune proiecte educative, destinate tineretului sau sportive, aferente programului de utilitate publică „Sportul pentru toți”.

Proiectele educative pot fi propuse de persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii. Pentru proiecte sportive se pot înscrie cluburile sportive de drept privat și ale asociațiilor din domeniu pe ramură de sport. Cu idei de proiecte destinate tinerilor pot veni persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial de și pentru tineret- structuri neguvernamentale de și pentru tineret constituite conform OUG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea tinerilor nr. 350/2006 privind organizațiile de și pentru tineret.

Menționăm că selecția și evaluarea proiectelor vor fi realizate în perioada 16-30 mai, iar comunicarea rezultatelor se va face pe 31 mai.

          Cadrul legal și procedura de selecție a proiectelor sunt cuprinse în „Ghidul solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități non-profit de interes general”. Acesta poate fi consultat pe site-ul instituției, www.primarie3.ro, la secțiunea Anunțuri, accesând link-ul: http://www.primarie3.ro/files/t_2018/04/Anunt%20-%20Selectie%20proiecte%....

          Aici persoanele interesate pot găsi procedura de atribuire a contractelor, respectiv de solicitare a finanțării nerambursabile, inclusiv detalii despre conținutul dosarului și modalitatea de transmitere a acestuia.

Facem precizarea că documentația de solicitare a finanțării se depune într-un singur exemplar, în format print, precum și în format electronic (stick, CD/DVD), la sediul Primăriei Sectorului 3 - Serviciul Consiliere și Îndrumare (Calea Dudești nr. 191, parter).

          Ghidul solicitantului a fost aprobat prin HCLS3 nr. 78/29.03.2017, modificat prin HCLS3 nr. 53/16.02.2018 și prin HCLS3 nr. 122/28.03.2018.

          Suma aprobată pentru anul 2018 este de 900.000 de lei, fiind disponibilă astfel: 600.000 pentru proiecte educative, 100.000 de lei pentru proiecte destinate tineretului și 200.000 de lei pentru proiecte sportive, aferente programului de utilitate publică „Sportul pentru toți”.

 
 

Tag-uri Institutii: