Publicat: 3 Aprilie, 2013 - 13:27

CSM a hotărât calendarul procedurilor de avizare a propunerilor făcute de către ministrul Justiţiei, Victor Ponta.
Astfel, Candidaţii la funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public vor fi intervievaţi la sfârşitul lunii mai, potrivit calendarului pentru examinarea propunerilor, stabilit miercuri de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

La data de 03.04.2013 a fost înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii adresa Ministerului Justiţiei prin care domnul prim-ministru Victor Viorel Ponta, în calitate de ministru interimar al justiţiei a transmis Secţiei pentru procurori, spre avizare, următoarele propuneri de numire în funcţii de conducere:
• Domnul Tiberiu Niţu, propus pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
• Domnul Dimitrie Bogdan Licu, propus pentru funcţia de prim adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
• Domnul Codruţ Olaru, propus pentru funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
• Doamna Laura Codruţa Kövesi, propusă pentru funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
• Doamna Alina-Mihaela Bica, propusă pentru funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
• Doamna Elena Giorgiana Hosu, propusă pentru funcţia de adjunct al procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

     Conform articolului 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 „procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorii şefi de secţie ai acestor parchete, precum şi procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestora sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată”.
 În vederea avizării de către Secţia de procurori, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 ind. 1 din Hotărârea nr. 193/09.03.2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei trebuie să depună la CSM , următoarele:
- declaraţiile prevăzute de art. 55 alin. (3) raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care se emite avizul,
- un curriculum vitae al candidatului, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea
- orice alte înscrisuri considerate relevante.
 Articolul 3 al aceluiaşi act normativ prevede „Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea propunerii minstrului justiţiei, un referat în care consemnează:
a. evoluţia carierei profesionale a candidatului, cu evidenţierea calificativului la ultima evaluare şi a menţiunii privind sancţiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;
b. îndeplinirea condiţiilor de vechime stabilite de lege pentru funcţia în care urmează a se dispune numirea;
c. depunerea declaraţiilor prevăzute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a rezultatului verificării efectuate de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, dacă acesta s-ar primi în termenul prevăzut de lege”.
Totodată art. 59 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 326/24.08.2005, stabileşte faptul că Secţia pentru procurori analizează lucrările necesare emiterii avizului pentru numirea persoanelor propuse de ministrul justiţiei în termen de 30 de zile de la întocmirea lor de către Direcţia Resurse Umane şi Organizare din cadrul CSM.
Prin interpretarea sistematică a prevederile regulamentare invocate, procedura de avizare  de către Secţia de procurori a CSM, a propunerilor ministrului justiţiei, pentru funcţiile de conducere menţionate este de 60 de zile.

* * *
 În acest  context, pentru asigurarea transparenţei şi obiectivităţii procedurii de avizare a numirii în  aceste funcţii de conducere, exigenţe exprimate constant şi de către Comisia Europeană în rapoartele de  progrese din cadrul MCV, având în vedere importanţa lor pentru funcţionarea sistemului judiciar, pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetaţeneşti, pentru apărarea intereselor generale ale societăţii, Secţia pentru procurori a hotărât,  cu unanimitate de voturi,  în şedinţa de astăzi, 03.04.3013 stabilirea următorului calendar de desfăşurare a procedurii:
 03.04.2013-30.04.2013 - solicitarea documentelor ce trebuie să însoţească candidaturile şi termen pentru transmiterea tuturor documentelor cerute de lege şi regulament;
 30.04.2013-21.05.2013 - punerea în dezbatere publică a proiectelor de management şi efectuarea verificărilor asupra candidaturilor;
 21.05.2013-28.05.2013 – analiza rezultatelor demersului anterior;
 28, 29, 30.05.2013 – intervievarea candidaţilor;
 03.06.2013 – transmiterea avizelor către Ministerul Justiţiei.