Publicat: 29 Martie, 2013 - 09:28
Share

Institutul Naţional de Statistică a realizat recent cercetarea statistică privind „Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2012”. Potrivit rezultatelor cercetării statistice în anul 2012 producţia agricolă vegetală a înregistrat scăderi la toate culturile cu excepţia sfeclei de zahăr.
Cereale pentru boabe
Suprafaţa cultivată cu porumb boabe în anul 2012 reprezintă (50,4%) din suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe iar cea cultivată cu grâu (36,7%). Producţia de cereale pentru boabe a scăzut cu 39,1% faţă de anul precedent (12698 mii tone faţă de 20842 mii tone în anul 2011), datorită scăderii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar), astfel: porumb boabe       (-52,0%), grâu (-28,4%), orz şi orzoaică (-25,8%), ovăz (-13,9%).
Leguminoase pentru boabe
Producţia a scăzut cu 22,1% datorită randamentului la hectar deşi suprafaţa cultivată a crescut cu 2,4%.
Plante uleioase
Producţia  a scăzut cu 38,3%, ca urmare a scăderii suprafaţei cultivate cu 17,6%, cât şi a randamentelor la hectar.
Scăderi ale producţiei s-au înregistrat la: rapiţă (de 4,6 ori din cauza diminuării suprafeţei cultivate de 3,6 ori), soia (-28,7%) şi floarea soarelui (-22,4%).
Sfeclă de zahăr
Producţia a crescut cu 12,0%, în principal datorită creşterii suprafeţei cultivate cu 47,4% deşi randamentul la hectar a scăzut cu 24,0%.
Cartofi
Producţia a scăzut cu 39,6%, datorită scăderii randamentului la hectar (-34,1%) şi a suprafeţei cultivate (-8,2%), faţă de anul precedent.
Legume
Producţia a fost mai mică cu 17,2%, datorită scăderii producţiilor medii la hectar şi a suprafeţelor cultivate.
Producţiile au fost mai mici la: tomate (-28,2%), castraveţi (-25,5%), ardei (-20,1%), morcovi      (-18,7%), ceapă (-14,5%), pepeni verzi şi galbeni (-14,0%), varză (-4,9%).
Struguri
În anul 2012, producţia de struguri a scăzut cu 17,1%, datorită în principal scăderii randamentului la hectar, atât la plantaţiile de vii altoite (-18,2%), cât şi la plantaţiile de vii hibride (-13,8%). Suprafaţa cultivată a fost mai mică cu 1,1% faţă de anul 2011.

Plantaţii de pomi fructiferi pe rod (livezi pe rod)
Suprafeţele cultivate cu principalele specii de pomi fructiferi au scăzut la caişi-zarzări (-33,3%), au crescut la meri (+3,8%) iar la celelalte specii de pomi fructiferi s-au menţinut la nivelul anului precedent. Producţia de fructe din livezi a scăzut cu 17,7% faţă de anul precedent. Pe principalele specii de pomi fructiferi producţia a înregistrat scăderi la: caişi-zarzări (-33,3%), peri (-32,1%), cireşi-vişini (-23,3%), pruni (-18,0%) şi meri (-14,8%).

Suprafaţa cultivată şi producţia la unele culturi agricole de bază, în România şi în principalele State Membre cultivatoare ale Uniunii Europene, în anul 2012
-date provizorii-

La nivelul Uniunii Europene, în anul 2012, se remarcă o scădere, atât a suprafeţelor cultivate, cât şi a producţiilor şi randamentelor la unele culturi agricole de bază.

În anul 2012, România s-a situat, pe locul cinci în rândul Statelor Membre, atât din punct de vedere al suprafeţei cultivate, cât şi al producţiei obţinute la grâu comun şi pe ultimul loc din punct de vedere al randamentului.
România s-a situat pe primul loc după suprafaţa cultivată cu porumb, din Uniunea Europeană, iar la producţie s-a situat pe locul trei, după Franţa şi Italia, datorită unui randament inferior. Dealtfel randamentul la porumb realizat de România este mai mic decât al celorlalte State Membre.

În ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu cartofi, România s-a situat în anul 2012, pe locul trei după Polonia şi Germania şi pe locul şapte la producţie (după Germania, Polonia, Franţa, Olanda, Regatul Unit şi Belgia) datorită randamentului inferior, care a reprezentat numai 36,3% din randamentul mediu al Uniunii Europene.