Publicat: 4 Decembrie, 2014 - 17:00

În perioada 01.11.2014-30.11.2014, direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a Municipiului București au continuat activitățile de control în unitățile din industria agroalimentară.

S-au efectuat 6.429 de controale în unități care-și desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii și a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare și alcoolice, a altor produse alimentare precum și unități de depozitare pentru produse alimentare, semințe, legume și fructe.

Neregulile constatate au fost sancționate prin aplicarea unui număr de 42 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 63.120 de lei și prin aplicarea a 62 de avertismente.

Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate amenzi în următoarele județe, astfel:

Bacău — 600 lei—depozitare necorespunzătoare produse alimentare;

Bistrița-Năsăud — 1320 lei—transportul produselor alimentare cu mijloc de transport neautorizat, manipulare neigienică a produselor alimentare;

Botoșani — 1800 lei—spațiu neigienizat, ambalaje neigienizate, paviment cu zone sparte, documentație parțială la lotizarea cerealelor;

București — 14000 lei—nerespectarea normelor privind condițiile de depozitare a produselor alimentare, ambalarea și etichetarea necoespunzătoare a produselor alimentare;

Caraș-Severin — 2600 lei—mucegai în sala de producție, manipulare necorespunzătoare — tăvi cu pâine plasate direct pe paviment;

Călărași, — 1200 lei—nerespectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea corespunzătoare a spațiilor și a ustensilelor din dotare.;

Cluj — 12000 lei—neîntreținere spații, lipsă înregistrare;

Constanța — 600 lei—neîntreținere spații, ustensile, utilaje;

Dâmbovița — 2800 lei—neîntreținere spații, utilaje;

Dolj — 10000 lei—depozitare necorespunzătoare;

Galați — 2000 lei—întreținere necorespunzătoare spații și utilaje;

Gorj — 4600 lei—comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate sanitar-veterinar;

Mureș — 2000 lei—pereți, tavan, pavimente, utilaje, suprafețe de lucru necorespunzătoare;

Olt — 600 lei—nerespectarea condițiilor de depozitare;

Prahova — 2000 lei—neîntreținere spații, utilaje și ustensile;

Sălaj — 1200 lei—pereți cu mucegai în holul unității, monitorizarea operațiunilor de igenizare a unității, lipsă soluții de igenizare, lipsă analiză microbiologică apă, spații neigienizate corespunzător;

Timiș — 2600 lei—manipularea necorespunzătoare a alimentelor, spațiu în condiții de igienă necorespunzătoare, neînregistrat sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Vâlcea — 1200 lei—nerespectare destinație spații unitate;

De asemenea, în cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe, conform procedurilor și Programului de supraveghere și control pe anul 2014, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise, precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.