Publicat: 8 Aprilie, 2016 - 10:00

Comparativ cu trimestrul III 2015, Produsul intern brut în trimestrul IV 2015 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,1%, informează Institutul Național de Statistică.
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 3,8% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier; 
Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru anul 2015, nefiind înregistrate modificări semnificative faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 58 din 8 martie 2016.

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul IV 2015 a fost de 181542,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,1% faţă de trimestrul III 2015  şi cu 3,8% faţă de trimestrul IV 2014.
Estimările ajustate sezonier ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi diferenţele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor.
Produsul intern brut estimat pentru anul 2015 a fost de 712832,3 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,8% faţă de anul 2014.
Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2015 a fost de 212058,6 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,8 faţă de trimestrul IV 2014.
Estimările seriei brute ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi  diferenţele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor.
În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori  –  serie brută şi serie ajustată sezonier  –  pentru trimestrul IV şi anul 2015.