Publicat: 14 Februarie, 2017 - 10:11

Produsul intern brut în trimestrul IV 2016 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,3%  comparativ cu trimestrul III 2016, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2015, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,7% pe seria brută şi de 4,8% pe seria ajustată sezonier; 
Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a:
-    revizuirii seriilor brute ale PIB trimestrial pentru anii 2014-2015 în vederea reconcilierii cu datele anuale (2014 – varianta definitivă, 2015 – varianta semidefinitivă);
-    includerii estimărilor pentru trimestrul IV 2016.
In consecinţă, seria de date a fost modificată faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 19 din 13 ianuarie 2017.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2014 - 2016, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.
Seria ajustată sezonier
In trimestrul IV 2016, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,3%. 
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2015 Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,8%.
Serie brută
Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2015, Produsul intern brut în trimestrul IV 2016 a înregistrat o creştere cu 4,7%.
In anul 2016, comparativ cu anul 2015, Produsul intern brut a crescut cu 4,8%.

Revizuiri
Ca urmare a revizuirii  seriei brute a PIB trimestrial pentru anii 2014-2015 în vederea reconcilierii cu datele anuale (2014 – varianta definitivă, 2015 – varianta semidefinitivă) şi a includerii estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2016 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2016, publicată în comunicatul de presă nr. 19 din 13 ianuarie 2017. Astfel :
-    rezultatele trimestrului I 2016, comparativ cu trimestrul IV 2015, au fost revizuite de la 101,5% la 101,3% ;
-    rezultatele trimestrului III 2016, comparativ cu trimestrul II 2016, au fost revizuite de la 100,6% la 100,5%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile. 
Informaţii suplimentare:
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm sa consultaţi Precizările metodologice.
Produsul intern brut pentru trimestrul IV 2016, date provizorii (1), va fi publicat prin comunicat de presă, conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 7 martie 2017. 
Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine din Comunicatul de presă al Eurostat care va fi publicat pe data de 14 februarie 2017 şi care poate fi consultat la adresa:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/