Publicat: 15 Ianuarie, 2016 - 09:52

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 3,6% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, informează Institutul Naţional de Statistică. 
In perioada 1.I-30.IX 2015, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2014, cu 3,7%, atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier.
Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2015, nefiind, însă, înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 306 din 4 decembrie 2015.
Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul III 2015 a fost de 179528,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de trimestrul II 2015  şi cu 3,6% faţă de trimestrul III 2014.
Estimările ajustate sezonier ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi diferenţele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor.
Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2015 a fost de  528920,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,7% faţă de perioada 1.I-30.IX 2014.

Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2015 a fost de 197460,0 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,6% faţă de trimestrul III 2014.
Estimările seriei brute ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi  diferenţele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor.
Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2015 a fost de 500177,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,7% faţă de perioada 1.I-30.IX 2014.
În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori  –  serie brută şi serie ajustată sezonier  –  pentru trimestrul III şi perioada 1.I-30.IX 2015.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse
In trimestrul III 2015, dinamica PIB nu s-a modificat în varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1). 
Volumul valorii adăugate brute s-a diminuat cu 0,1 puncte procentuale, modificări mai importante fiind înregistrate în:
-    Industrie (+0,3 puncte procentuale);
-    Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,7 puncte procentuale);
-    Informaţii şi comunicaţii (-0,3 puncte procentuale);
-    Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,6 puncte procentuale);
-    Activităţi de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (-0,6 puncte procentuale).
Volumul şi contribuţia impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 0,9, respectiv cu 0,1 puncte procentuale.