Publicat: 7 Aprilie, 2017 - 10:09

Comparativ cu trimestrul III 2016, Produsul intern brut în trimestrul IV 2016 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,4%, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2015, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,8% pe seria brută şi de 4,9% pe seria ajustată sezonier; 
Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru anul 2016, nefiind înregistrate modificări semnificative faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 53 din 7 martie 2017.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2014 - 2016, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează:
Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul IV 2016 a fost de 195491,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de trimestrul III 2016  şi cu 4,9% faţă de trimestrul IV 2015.
Estimările ajustate sezonier ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi diferenţele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor.
Serie brută

Produsul intern brut estimat pentru anul 2016 a fost de 761473,6 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,8% faţă de anul 2015.
Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2016 a fost de 228890,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,8 faţă de trimestrul IV 2015.
Estimările seriei brute ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi  diferenţele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor.

În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori  –  serie brută şi serie ajustată sezonier  –  pentru trimestrul IV şi anul 2016.