Publicat: 7 Iunie, 2017 - 10:46

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,7% pe seria brută şi cu 5,6% pe seria ajustată sezonier, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.
Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2017 faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 125 din 16 mai 2017 fiind nesemnificativă.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2015 - 2017, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul I 2017 a fost de 199894,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,7% faţă de trimestrul IV 2016  şi cu 5,6% faţă de trimestrul I 2016.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2017 a fost de 159665,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,7% faţă de trimestrul I 2016.
În tabelele 4 şi 5 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul I 2017.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse
La creşterea PIB, în trimestrul I 2017 faţă de trimestrul I 2016, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:
-    Industria (+1,5%), cu o pondere de 23,1% la formarea PIB şi care a înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 6,7%;
-    Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,4%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,3%;
-    Informaţiile şi comunicaţiile (+0,9%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi care au înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 15,3%;
-    Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,5%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi al căror volum  de  activitate s-a majorat cu 9,1%.