Publicat: 5 Septembrie, 2017 - 09:35

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,9% pe seria brută şi cu 5,7% pe seria ajustată sezonier, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.
•    În semestrul I 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2016, cu 5,8%, pe seria brută şi cu 5,7% pe seria ajustată sezonier.
•    Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2017, nefiind, însă, înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 208 din 16 august 2017.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2015 - 2017, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.
Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul II 2017 a fost de 207636,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de trimestrul I 2017  şi cu 5,7% faţă de trimestrul II 2016.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2017 a fost de 411300,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,7% faţă de semestrul I 2016.
Produsul Intern Brut – serie brută - estimat pentru trimestrul II 2017 a fost de 196641,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,9% faţă de trimestrul II 2016. Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2017 a fost de 360856,5 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,8% faţă de semestrul I 2016.
În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul Intern Brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul II şi semestrul I 2017.