Publicat: 12 Ianuarie, 2018 - 12:17

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 8,8% pe seria brută şi cu 8,6% pe seria ajustată sezonier, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică. 
•    În perioada 1.I-30.IX 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2016, cu 7,0%, pe seria brută şi cu 6,9% pe seria ajustată sezonier;
•    Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2017, nefiind însă, înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 304 din 5 decembrie 2017.
Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul III 2017 a fost de 216885,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,6% faţă de trimestrul II 2017  şi cu 8,6% faţă de trimestrul III 2016.
Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2017 a fost de 630485,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 6,9% faţă de perioada 1.I-30.IX 2016.

Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2017 a fost de 236740,0 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 8,8% faţă de trimestrul III 2016.
Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2017 a fost de 598461,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 7,0% faţă de perioada 1.I-30.IX 2016.
În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori  –  serie brută şi serie ajustată sezonier  –  pentru trimestrul III şi perioada 1.I-30.IX 2017.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse
In trimestrul III 2017, dinamica PIB nu s-a modificat în varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1). 
Volumul valorii adăugate brute s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale, modificări mai importante fiind înregistrate în:
-    Construcţii (+0,2 puncte procentuale), de la 99,0% la 99,2%;
-    Informaţii şi comunicaţii (+0,3 puncte procentuale), de la 106,8% la 107,1%.
Volumul şi contribuţia impozitelor nete pe produs la creşterea PIB s-au redus cu 0,8, respectiv cu 0,2 puncte procentuale.
Categorii de utilizări
Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB în trimestrul III 2017, între cele două estimări, au înregistrat:
-    cheltuiala pentru  consumul  final al gospodăriilor populaţiei, de la +7,9% la +7,7%, ca urmare a scăderii volumului său de la 113,3% la 112,8%;
-    cheltuiala pentru  consumul  final al administraţiilor publice, de la +0,4% la +1,2%, ca urmare a majorării volumului său de la 103,1% la 109,4%;
-    formarea brută de capital fix, de la +2,4% la +2,1%, ca urmare a reducerii volumului său de la 108,8% la 108,0%;
-    exportul de bunuri şi servicii de  la +3,1% la +3,7%, ca urmare a creşterii volumului său de la 108,1% la 109,5%,
-    importul de bunuri şi servicii, de la +4,3% la +4,7%, ca urmare a creşterii volumului său de la 110,9% la 111,8%.
Revizuiri

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul III 2017 faţă de varianta provizorie (1) publicată în Comunicatul de presă nr. 304 din 5 decembrie 2017 fiind nesemnificativă.
Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile. 

 

Tag-uri Nume: