Publicat: 14 Noiembrie, 2017 - 10:18

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 8,8% pe seria brută şi cu 8,6% pe seria ajustată sezonier, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică. 
•    În perioada 1.I-30.IX 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2016, cu 7,0%, pe seria brută şi cu 6,9% pe seria ajustată sezonier.
•    Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul III 2017, fiind revizuită faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 256 din 10 octombrie 2017.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2015 - 2017, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.
Seria ajustată sezonier
In trimestrul III 2017, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 2,6%. 
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016 Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 8,6%.
In perioada 1.I-30.IX 2017, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2016, Produsul intern brut a crescut cu 6,9%.
Serie brută
Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut în trimestrul III 2017 a înregistrat o creştere cu 8,8%.
In perioada 1.I-30.IX 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2016, Produsul intern brut a crescut cu 7,0%.

Revizuiri
Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul III 2017 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul II 2017, publicată în comunicatul de presă nr. 256 din 10 octombrie 2017, astfel :
    rezultatele trimestrului I 2017, comparativ cu trimestrul IV 2016, au fost revizuite de la 101,8% la 102,0%;
    rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul I 2017, au fost revizuite de la 101,7% la 102,0%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile. 

Informaţii suplimentare:
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm sa consultaţi Precizările metodologice.
Produsul intern brut pentru trimestrul III 2017, date provizorii (1), va fi publicat prin comunicat de presă, conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 5 decembrie 2017. 
Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine din Comunicatul de presă al Eurostat care va fi publicat pe data de 14 noiembrie 2017 şi care poate fi consultat la adresa:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/