Publicat: 12 August, 2016 - 13:02

•    Faţă de acelaşi trimestru din anul 2015, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 6,0% pe seria brută şi cu 5,9% pe seria ajustată sezonier; 
•    In semestrul I 2016, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2015, cu 5,2%, pe seria brută şi cu 5,0% pe seria ajustată sezonier.
•    Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul II 2016, fiind revizuită faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 174 din 8 iulie 2016.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2014 - 2016, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

Seria ajustată sezonier
In trimestrul II 2016, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,5%. 
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2015 Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,9%.
In semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, Produsul intern brut a crescut cu 5,0%.

Serie brută
Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2015, Produsul intern brut în trimestrul II 2016 a înregistrat o creştere cu 6,0%.
In semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, Produsul intern brut a crescut cu 5,2%.

Revizuiri
Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul II 2016 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul I 2016, publicată în comunicatul de presă nr. 174 din 8 iulie 2016. Astfel :
-    rezultatele trimestrului III 2015, comparativ cu trimestrul II 2015, au fost revizuite de la 101,5% la 101,6% ;
-    rezultatele trimestrului IV 2015, comparativ cu trimestrul III 2015, au fost revizuite de la 101,1% la 101,2%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.