Publicat: 5 Decembrie, 2017 - 12:41

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 8,8% pe seria brută şi cu 8,6% pe seria ajustată sezonier; 
•    În perioada 1.I-30.IX 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2016, cu 7,0%, pe seria brută şi cu 6,9% pe seria ajustată sezonier;
•    Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2017, nefiind însă, înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 294 din 14 noiembrie 2017.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2015 - 2017, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

 
         
Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul III 2017 a fost de 214976,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,6% faţă de trimestrul II 2017 şi cu 8,6% faţă de trimestrul III 2016.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2017 a fost de 629530,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 6,9% faţă de perioada 1.I-30.IX 2016.

 

Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2017 a fost de 235061,0 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 8,8% faţă de trimestrul III 2016.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2017 a fost de 596782,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 7,0% faţă de perioada 1.I-30.IX 2016.
În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul Intern Brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori –  serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul III şi perioada    1.I-30.IX 2017.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut

Categorii de resurse
La creşterea PIB, în perioada 1.I-30.IX 2017 faţă de perioada 1.I-30.IX 2016, au contribuit toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:
-    Industria (+1,8%), cu o pondere de 23,2% la formarea PIB şi al cărei volum  de  activitate s-a majorat cu 7,6%;
-    Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,6%), cu o pondere de 18,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,7%;
-    Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+1,1%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,9%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (24,3%);
-    Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,7%), cu o pondere de 7,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 9,8%.

 Categorii de utilizări
Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat în principal:
-    cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 9,7% contribuind cu +6,1% la creşterea PIB;
-    formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +0,8%, consecinţă a creşterii cu 3,8% a         volumului său. 
O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-0,6%), consecinţă a creşterii cu 9,6% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii (10,8%).
  

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul III 2017 faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 294 din 14 noiembrie 2017 fiind nesemnificativă.
Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.